MENU

Školní logoped

Logopedie na naší škole

V měsících září až listopad probíhá orientační vyšetření výslovnosti u všech žáků prvních tříd. Tato aktivita je organizována v malých skupinách během vyučování. S výsledky jsou vždy seznámeny třídní učitelky. Pokud je u žáka zjištěna vadná výslovnost některé hlásky nebo jiný problém, jsou informováni rodiče těchto žáků.

Během září je na škole zahájena i ambulantní nápravná péče. Tato péče je pro přihlášené žáky bezplatná. Probíhá jednou týdně v délce 25 až 30 minut. Kapacita pro přihlášení do těchto lekcí je značně omezena. Poskytovat ji mohou logopedické asistentky Mgr. Markéta Kubištová a Mgr. Beata Černá. Přednostně jsou zařazováni žáci, kteří v nápravné péči pokračují již od uplynulého školního roku. Noví zájemci o tuto péči se mohou přihlásit v průběhu konzultačních hodin těchto učitelek nebo emailem.

Jakým způsobem probíhá nápravná lekce?

Každá lekce má několik částí:

Na lekci chodí žák sám, pokud chodí do školní družiny, logopedická asistentka si jej vyzvedne a zase jej odvede zpět. Pokud během lekce jdou ostatní žáci na oběd, logopedická asistentka žáka na oběd odvede po ukončení lekce a zároveň zajistí dozor nad ním.

Jakým způsobem pracovat se žákem doma?

Žák, který navštěvuje nápravné lekce, si z každé lekce odnáší písemně zadaná cvičení na týden. Pro tento účel nosí žák malý sešit A5. Tato cvičení je třeba procvičovat za dohledu dospělého každý den – nejlépe několikrát denně po krátkých časových úsecích. Pokud je některý pokyn dospělému nejasný, je možné kontaktovat logopedickou asistentku telefonicky, emailem nebo osobně v konzultačních hodinách.

Pomůcky, které používáme při nápravných lekcích:

Přehled odborné literatury využívané při nápravných lekcích:

Nepřehlédněte

  • Zápisy do ŠD a zájmových kroužků
  • Sportovní odpoledne 24. 6.
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2024/2025
  • Výsledky zápisů do 1. ročníku pro šk. rok 2024/2025

Zobrazit více

Kalendář

Pá 28. června 2024
Slavnostní předání vysvědčení 9. tříd (9:00)

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Fakultní škola FPE ZČU v Plzni Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Partnerská škola
ve Furth im Wald
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony I. Šablony II. Šablony III. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign