MENU

EU peníze školám

EU peníze školám

Na naší škole je realizován projekt "Škola pro všechny". Je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky a probíhá od 1. 4. 2011 do 30. 9. 2013.


O projektu

Škola pro všechny

Operační program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost".

Na naší škole je realizován projekt "Škola pro všechny".
Je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky a probíhá od 1. 4. 2011 do 30. 9. 2013.

Projekt je zaměřen na tyto klíčové aktivity:

Individualizace výuky za účelem zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků

Žáci jsou formou individualizace v rámci skupinové výuky vedeni k rozvoji čtenářských dovedností, k efektivnímu vyhledávání a kritickému vyhodnocování informací a k práci s moderními technologiemi.

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

V rámci této klíčové aktivity jsou žáci vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů, jež souvisejí se zvyšováním kvality výuky a směřují k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků a k individualizaci výuky v této oblasti

Klíčová aktivita podporuje profesní a odborný růst pedagogů prostřednictvím vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj čtenářských dovedností žáků a na využívání efektivních vyučovacích metod a forem vedoucích k těmto dovednostem.

Metodické kurzy pro učitele cizích jazyků

Cílem aktivity je zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků jako důsledku metodického vzdělávání pedagogických pracovníků.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tato klíčová aktivita se zaměřuje na využití digitálních učebních materiálů v předmětech anglický, francouzský a německý jazyk, matematika, zeměpis, přírodopis a fyzika. V rámci její realizace jsou využívány moderní trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů za použití digitálních technologií.


Dokumenty

Materiály vytvořené v rámci projektu z OP VK – IP oblasti podpory 1.4 - projektu EU peníze školám - registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1648, jsou k dispozici na vyžádání. E-mailové adresy na tvůrce učebních materiálů najdete v záhlaví jednotlivých souborů a z přehledu si můžete vybrat, o který z uvedených materiálů máte zájem.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit přímo na ředitele školy (mgr.prokop.reditel@seznam.cz).

Anglický jazyk

Český jazyk

Český jazyk – 3., 4., 5. ročník

Člověk a jeho svět 3. - 5. ročník

Francouzský jazyk

Fyzika

Matematika

Německý jazyk

Přírodopis

ZeměpisLogo ESF
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nepřehlédněte

  • Zájmové kroužky
  • Výsledky voleb do školské rady
  • Výstava prací žáků na ÚMO 2
  • Úřední hodiny o prázdninách
  • Uzavření školního hřiště
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2024/2025

Zobrazit více

Kalendář

V nejbližší době nejsou žádné události

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Fakultní škola FPE ZČU v Plzni Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Partnerská škola
ve Furth im Wald
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony I. Šablony II. Šablony III. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign