21. ZŠ
Plzeň

Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Ředitel školy

Mgr. Martin Prokop
Čt 14.30 - 16.00, ředitelna školy
prokopma@zs21.plzen-edu.cz
 

Zástupkyně ředitele

Mgr. Jitka Machová
Út 14.30 - 16.00, kancelář zástupců ředitele, přízemí
machovaji@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Libuše Pechová
St 14:30 - 16:00, kancelář zástupců ředitele, přízemí
pechovali@zs21.plzen-edu.cz
 

1. stupeň

Učitelé jsou Vám k dispozici v níže uvedených konzultačních hodinách. Jednání mimo tyto pravidelné termíny je nutné předem dojednat telefonicky s příslušným vyučujícím.

I.A Mgr. Bohdana Dudová
St 14:00 - 15:30, č. 201 (1.A), 1. p.
dudovabo@zs21.plzen-edu.cz
I.B Mgr. Olga Nováková
Út 14:00 - 15:30, č. 209 (1.B), 1. p.
novakovaol@zs21.plzen-edu.cz
I.C Mgr. Kamila Páníková
St 15:30 - 16:30, ŠD Ruská č. 202 (1.C), 1. p.
panikovaka@zs21.plzen-edu.cz
I.D Mgr. Anna Baborová
St 15:00 - 16:30, ŠD Ruská č. 203 (1.D), 1. p.
baborovaan@zs21.plzen-edu.cz
II.A Mgr. Beata Černá
Čt 14:00 - 15:30, č. 306 (2.A), 2. p.
cernabe@zs21.plzen-edu.cz
II.B PaedDr. Jaroslava Panská
Čt 14:00 - 15:30, č. 204 (2.B), 1. p.
panskaja@zs21.plzen-edu.cz
II.C Mgr. Radka Drozdová
Čt 14:00 - 15:30, ŠD Ruská č. 304 (kab), 2. p.
drozdovara@zs21.plzen-edu.cz
II.D Mgr. Radka Nachtmannová
St 14:00 - 15:30, ŠD Ruská č. 302 (2.D), 2. p.
nachtmannovara@zs21.plzen-edu.cz
III.A Mgr. Dagmar Blažková
Út 14:00 - 15:30, č. 316 (kab. VV), 2. p.
blazkovada@zs21.plzen-edu.cz
III.B Mgr. Zuzana Barborková
St 14:00 - 15:30, č. 208 (3.B), 1. p.
barborkovazu@zs21.plzen-edu.cz
III.C Mgr. Hana Brunclíková
Út 14:00 - 15:30, č. 206 (3.C), 1. p.
brunclikovaha@zs21.plzen-edu.cz
III.D Markéta Kubištová
Út 14:00 - 15:30, č. 307 (3.D), 2. p.
kubistovama@zs21.plzen-edu.cz
IV.A Mgr. Iveta Rysová
Út 14:30 - 16:00, č. 310 (4.A), 2. p.
rysovaiv@zs21.plzen-edu.cz
IV.B Mgr. Marie Valdmanová
St 14:00 - 15:30, č. 210 (4.B), 1. p.
valdmanovama@zs21.plzen-edu.cz
IV.C Mgr. Marcela Varmužová
St 14:00 - 15:30, č. 207 (4.C), 1. p.
varmuzovama@zs21.plzen-edu.cz
IV.D Mgr. Markéta Spodniaková
St 14:00 - 15:30, č. 111 (kab.), přízemí
spodniakovama@zs21.plzen-edu.cz
V.A Mgr. Pavla Němejcová
Čt 14:00 - 15:30, č. 205 (5.A), 1. p.
nemejcovapa@zs21.plzen-edu.cz
V.B Mgr. Hana Bezděková
Út 14:00 - 15:30, č. 411 (5.B), 3. p.
bezdekovaha@zs21.plzen-edu.cz
V.C Mgr. Dana Stanková
Út 15:10 - 16:40, č. 305 (5.C), 2. p.
stankovada@zs21.plzen-edu.cz
V.D Bc. Šárka Mašková
Čt 14:00 - 15:30, č. 309 (5.D), 2. p.
maskovasa@zs21.plzen-edu.cz
V.E Mgr. Lenka Bednárová
Út 15:10 - 16:40, č. 410 (5.E), 3. p.
bednarovale@zs21.plzen-edu.cz
 

2. stupeň

Učitelé jsou Vám k dispozici v níže uvedených konzultačních hodinách. Jednání mimo tyto pravidelné termíny je nutné předem dojednat telefonicky s příslušným vyučujícím.

VI.A Mgr. Lenka Trhlíková
Čt 14.00 - 15.30, uč. 402, kab. F, 3. p.
trhlikovale@zs21.plzen-edu.cz
VI.B Mgr. Florindo Macaxi
Út 14.30 - 16.00, č. 502, 4. p., kab. Ch
macaxifl@zs21.plzen-edu.cz
VI.C Mgr. Jana Davidová
Út 14:30 - 16:00, č. 202, 1. p., kab. Aj
davidovaja@zs21.plzen-edu.cz
VII.A Mgr. Michaela Záhoříková
Čt 14.00 - 15.30, č. 505, kab. Aj, 4. p.
zahorikovami@zs21.plzen-edu.cz
VII.B Mgr. Pavla Sankotová
St 14:00 - 15:30, č. 302, 2. p., kab. Př
sankotovapa@zs21.plzen-edu.cz
VII.C Mgr. Hana Birková
Út 15:15 - 16:45, č. 414, 3. p., kab. Čj
birkovaha@zs21.plzen-edu.cz
VIII.A Mgr. Jitka Králová
St 14:15 - 15:45, č. 514, 4. p., kab. Fj
kralovaji@zs21.plzen-edu.cz
VIII.B Mgr. Lucie Skýpalová
Čt 14:00 - 15:30, č. 414, 3. p., kab. Čj
skypalovalu@zs21.plzen-edu.cz
VIII.C Mgr. Dana Valentová
Čt 16:05 - 17:35, č. 502, 4. p.
valentovada@zs21.plzen-edu.cz
IX.A Mgr. Andrea Běhounková
Čt 14:15 - 15:45, č. 514, 4. p., kab. Fj
behounkovaan@zs21.plzen-edu.cz
IX.B Mgr. Helena Kopečková
Čt 14.10 - 15.40, č. 512, kab. Hv, 4. p.
kopeckovahe@zs21.plzen-edu.cz
 

Asistenti pedagoga

Andrea Hudcová, 2.D
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
hudcovaan@zs21.plzen-edu.cz
Jana Grisníková, 4.B
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
grisnikovaja@zs21.plzen-edu.cz
Jitka Sutnarová, 4.C
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
sutnarovaji@zs21.plzen-edu.cz
Hana Škubalová, 4.D
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
skubalovaha@zs21.plzen-edu.cz
Karolína Hüblová, 5.E
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
hublovaka@zs21.plzen-edu.cz
Eliška Vaňková, 6.A
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
vankovael@zs21.plzen-edu.cz
Gabriela Peroutková, 6.C
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
peroutkovaga@zs21.plzen-edu.cz
Michaela Prknová, 8.C
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
prknovami@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Silva Voldřichová, 9.A
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
voldrichovasi@zs21.plzen-edu.cz
 

Netřídní učitelé

Mgr. Adam Dekan
Út 14:15 - 15:45, č. 502, 4. p., kab. Ch
dekanad@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Ladislav Grigar
Út 16:05 - 17:35, č. 512, 4. p., kab. Hv
grigarla@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Alena Lepičová
Čt 14.15 - 15.45, uč. 509, 4. p.
lepicovaal@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Hana Lukešová
St 15.00 - 16.30, č. 512, 4. p., kab. Hv
lukesovaha@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Olga Marková
St 14.15 - 15.45, č. 313, 2. p., kab. Nj
markovaol@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Andrea Pelánová
Čt 14.00 - 15.30, č. 507, 4. p.
pelanovaan@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Mária Michaela Nejezchlebová
St 14.00 - 15.30, č. 202, 1. p., kab. Aj
nejezchlebovama@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Karolína Prokopová
Út 14.15 - 15.45, č. 304, kab. Př, 2. p.
prokopovaka@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Kristýna Schönborn
St 14.00 - 15.30, č. 512, kab. Hv, 4. p.
schonbornkr@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Lukáš Sokol
Čt 14.15 - 15.45, č. 304, Př, 2. p.
sokollu@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Gabriela Stulíková
Po předchozí telefonické domluvě, F, 3. p.
stulikovaga@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Ivana Šanovcová
Út 14:15 - 15:45, č. 313, 2. p., kab. Nj
sanovcovaiv@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Věra Tomanová
St 14.00 - 15.30, uč. 505, kab. Aj, 4. p.
tomanovave@zs21.plzen-edu.cz
 

Vychovatelky ŠD

Bc. Gabriela Bečvářová becvarovaga@zs21.plzen-edu.cz
Miroslava Benešová benesovami@zs21.plzen-edu.cz
Šárka Fidlerová fidlerovasa@zs21.plzen-edu.cz
Jaroslava Holubová holubovaja1@zs21.plzen-edu.cz
Eva Kainzmeierová kainzmeierovaev@zs21.plzen-edu.cz
Martina Nohavcová nohavcovama@zs21.plzen-edu.cz
Jana Strnadová strnadovaja@zs21.plzen-edu.cz
Jana Šedivcová sedivcovaja@zs21.plzen-edu.cz
Zuzana Štěpáníková - Košinárová stepanikovazu@zs21.plzen-edu.cz
Kateřina Štěpánková stepankovaka@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Irena Valešová valesovair@zs21.plzen-edu.cz
Eliška Vaňková vankovael@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Petra Velechovská velechovskape@zs21.plzen-edu.cz
 

Provozní zaměstnanci ZŠ

Ivana Longauerová
Sekretářka školy
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz
Bobáková Zdeňka
Ekonomka
bobakovazd@zs21.plzen-edu.cz

Město Plzeň

Logo města Plzně

Kalendář

<<  Srpen 2019  >>

PoÚtStČtSoNe
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Jídelníček

Žádný jídelníček.

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2019 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek