21. ZŠ
Plzeň

Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Ředitel školy

Mgr. Martin Prokop
Čt 14.30 - 16.00, ředitelna školy
prokopma@zs21.plzen-edu.cz
 

Zástupkyně ředitele

Mgr. Jitka Machová
Út 14.30 - 16.00, kancelář zástupců ředitele, přízemí
machovaji@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Libuše Pechová
St 14:30 - 16:00, kancelář zástupců ředitele, přízemí
pechovali@zs21.plzen-edu.cz
 

1. stupeň

Učitelé jsou Vám k dispozici v níže uvedených konzultačních hodinách. Jednání mimo tyto pravidelné termíny je nutné předem dojednat telefonicky s příslušným vyučujícím.

I.A Mgr. Pavla Němejcová
Út 14:00 - 15:30, č. 205 (1.A), 1. p.
nemejcovapa@zs21.plzen-edu.cz
I.B PaedDr. Jaroslava Panská
Út 14:00 - 15:30, č. 204 (1.B), 1. p.
panskaja@zs21.plzen-edu.cz
I.C Mgr. Radka Drozdová
Út 14:00 - 15:30, ŠD Ruská č. 304 (kab), 2. p.
drozdovara@zs21.plzen-edu.cz
I.D Mgr. Radka Nachtmannová
Út 14:00 - 15:30, ŠD Ruská č. 302 (1.D), 2. p.
nachtmannovara@zs21.plzen-edu.cz
II.A Mgr. Bohdana Dudová
St 14:00 - 15:30, č. 201 (2.A), 1. p.
dudovabo@zs21.plzen-edu.cz
II.B Mgr. Olga Nováková
Út 14:00 - 15:30, č. 209 (2.B), 1. p.
novakovaol@zs21.plzen-edu.cz
II.C Mgr. Kamila Páníková
St 13:30 - 15:00, ŠD Ruská č. 202 (2.C), 1. p.
panikovaka@zs21.plzen-edu.cz
II.D Mgr. Anna Baborová
St 13:30 - 15:00, ŠD Ruská č. 203 (2.D), 1. p.
baborovaan@zs21.plzen-edu.cz
III.A Mgr. Beata Černá
Čt 14:00 - 15:30, č. 306 (3.A), 2. p.
cernabe@zs21.plzen-edu.cz
III.B Bc. Šárka Mašková
Čt 14:00 - 15:30, č. 309 (3.B), 2. p.
maskovasa@zs21.plzen-edu.cz
III.C Mgr. Hana Chlumská
Čt 14:00 - 15:30, č. 310 (3.C), 2. p.
chlumskaha@zs21.plzen-edu.cz
III.D Mgr. Dana Stanková
Út 14:00 - 15:30, č. 305 (3.D), 2. p.
stankovada@zs21.plzen-edu.cz
IV.A Mgr. Dagmar Blažková
Út 14:00 - 15:30, č. 316 (kab. VV), 2. p.
blazkovada@zs21.plzen-edu.cz
IV.B Mgr. Zuzana Barborková
St 14:00 - 15:30, č. 208 (4.B), 1. p.
barborkovazu@zs21.plzen-edu.cz
IV.C Mgr. Hana Brunclíková
Út 14:00 - 15:30, č. 206 (4.C), 1. p.
brunclikovaha@zs21.plzen-edu.cz
IV.D Markéta Kubištová
Út 14:00 - 15:30, č. 307 (4.D), 2. p.
kubistovama@zs21.plzen-edu.cz
V.A Mgr. Iveta Rysová
St 14:00 - 15:30, č. 114 (5.A), přízemí
rysovaiv@zs21.plzen-edu.cz
V.B Mgr. Marie Valdmanová
St 14:00 - 15:30, č. 210 (5.B), 1. p.
valdmanovama@zs21.plzen-edu.cz
V.C Mgr. Marcela Varmužová
St 14:00 - 15:30, č. 207 (5.C), 1. p.
varmuzovama@zs21.plzen-edu.cz
V.D Mgr. Markéta Spodniaková
Čt 14:00 - 15:30, č. 111 (kab.), přízemí
spodniakovama@zs21.plzen-edu.cz
 

2. stupeň

Učitelé jsou Vám k dispozici v níže uvedených konzultačních hodinách. Jednání mimo tyto pravidelné termíny je nutné předem dojednat telefonicky s příslušným vyučujícím.

VI.A Mgr. Andrea Běhounková
Čt 14:15 - 15:45, č. 514, 4. p., kab. Fj
behounkovaan@zs21.plzen-edu.cz
VI.B Mgr. Helena Kopečková
Čt 15.25 - 16.55, č. 512, kab. Hv, 4. p.
kopeckovahe@zs21.plzen-edu.cz
VI.C Mgr. Ladislav Grigar
Čt 14.15 - 15.45, č. 512, kab. Hv, 4. p.
grigarla@zs21.plzen-edu.cz
VI.D Mgr. Lenka Bednárová
Čt 14:00 - 15:30, č. 417, 3. p.
bednarovale@zs21.plzen-edu.cz
VII.A Mgr. Lenka Trhlíková
Čt 14.15 - 15.45, uč. 402, kab. F, 3. p.
trhlikovale@zs21.plzen-edu.cz
VII.B Mgr. Florindo Macaxi
Út 15.15 - 16.45, č. 502, 4. p., kab. Ch
macaxifl@zs21.plzen-edu.cz
VII.C Mgr. Jana Davidová
Út 14:30 - 16:00, č. 203, 1. p., kab. Aj
davidovaja@zs21.plzen-edu.cz
VIII.A Mgr. Michaela Záhoříková
St 14.00 - 15.30, č. 505, kab. Aj, 4. p.
zahorikovami@zs21.plzen-edu.cz
VIII.B Mgr. Pavla Sankotová
Út 14:00 - 15:30, č. 302, 2. p., kab. Př
sankotovapa@zs21.plzen-edu.cz
VIII.C Mgr. Hana Birková
Út 16:00 - 17:30, č. 414, 3. p., kab. Čj
birkovaha@zs21.plzen-edu.cz
IX.A Mgr. Adam Dekan
St 14:15 - 15:45, č. 502, 4. p., kab. Ch
dekanad@zs21.plzen-edu.cz
IX.B Mgr. Lucie Skýpalová
Út 14:00 - 15:30, č. 414, 3. p., kab. Čj
skypalovalu@zs21.plzen-edu.cz
IX.C Mgr. Dana Valentová
St 14:15 - 15:45, č. 502, 4. p.
valentovada@zs21.plzen-edu.cz
 

Netřídní učitelé

Bc. Tereza Brožová
St 14:30 - 16:00, č. 417, 3. p.
brozovate@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Jitka Králová
Út 14:15 - 15:45, č. 514, 4. p., kab. Fj
kralovaji@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Alena Lepičová
Čt 14.15 - 15.45, uč. 509, 4. p.
lepicovaal@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Hana Lukešová
Čt 14.30 - 16.00, č. 512, 4. p., kab. Hv
lukesovaha@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Olga Marková
Út 14.15 - 15.45, č. 313, 2. p., kab. Nj
markovaol@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Martina Nohavcová
Út 14.15 - 15.45, č. 402, 3. p., kab. F
nohavcovama@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Andrea Pelánová
St 14.00 - 15.30, č. 507, 4. p.
pelanovaan@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Mária Michaela Nejezchlebová
Čt 14.30 - 16.00, č. 203, 1. p., kab. Aj
nejezchlebovama@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Karolína Prokopová
Út 14.15 - 15.45, č. 304, kab. Př, 2. p.
prokopovaka@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Kristýna Schönborn
Út 14.00 - 15.30, č. 512, kab. Hv, 4. p.
schonbornkr@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Lukáš Sokol
Čt 16.00 - 17.30, č. 304, Př, 2. p.
sokollu@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Eva Hrúzová
Út 14.15 - 15.45, č. 402, F, 3. p.
hruzovaev@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Ivana Šanovcová
Út 15:15 - 16:45, č. 313, 2. p., kab. Nj
sanovcovaiv@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Věra Tomanová
St 14.15 - 15.45, uč. 505, kab. Aj, 4. p.
tomanovave@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Silva Voldřichová
po předchozí telefonické domluvě
voldrichovasi@zs21.plzen-edu.cz
 

Asistenti pedagoga

Jana Grisníková, 4.C
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
grisnikovaja@zs21.plzen-edu.cz
Jitka Sutnarová, 5.C
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
sutnarovaji@zs21.plzen-edu.cz
Hana Škubalová, 5.D
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
skubalovaha@zs21.plzen-edu.cz
Karolína Hüblová, 6.D
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
hublovaka@zs21.plzen-edu.cz
Eliška Vaňková, 3.D
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
vankovael@zs21.plzen-edu.cz
Gabriela Peroutková, 3.A
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
peroutkovaga@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Silva Voldřichová, 7.C
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
voldrichovasi@zs21.plzen-edu.cz
 

Vychovatelky ŠD

Bc. Gabriela Bečvářová becvarovaga@zs21.plzen-edu.cz
Miroslava Benešová benesovami@zs21.plzen-edu.cz
Šárka Fidlerová fidlerovasa@zs21.plzen-edu.cz
Jaroslava Holubová holubovaja1@zs21.plzen-edu.cz
Eva Kainzmeierová kainzmeierovaev@zs21.plzen-edu.cz
Gabriela Peroutková peroutkovaga@zs21.plzen-edu.cz
Michaela Prknová prknovami@zs21.plzen-edu.cz
Jana Šedivcová sedivcovaja@zs21.plzen-edu.cz
Zuzana Štěpáníková - Košinárová stepanikovazu@zs21.plzen-edu.cz
Kateřina Štěpánková stepankovaka@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Kateřina Valentová valentovaka@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Irena Valešová valesovair@zs21.plzen-edu.cz
Eliška Vaňková vankovael@zs21.plzen-edu.cz
 

Provozní zaměstnanci ZŠ

Ivana Longauerová
Sekretářka školy
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz
Bobáková Zdeňka
Ekonomka
bobakovazd@zs21.plzen-edu.cz

Město Plzeň

Logo města Plzně

Kalendář

<<  Červenec 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Jídelníček

Žádný jídelníček.

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2020 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek