21. ZŠ
Plzeň

Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Ředitel školy

Mgr. Martin Prokop
Čt 14.30 - 16.00, ředitelna školy
prokopma@zs21.plzen-edu.cz
 

Zástupkyně ředitele

Mgr. Jitka Machová
Út 14.30 - 16.00, kancelář zástupců ředitele, přízemí
machovaji@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Libuše Pechová
St 14:30 - 16:00, kancelář zástupců ředitele, přízemí
pechovali@zs21.plzen-edu.cz
 

1. stupeň

Učitelé jsou Vám k dispozici v níže uvedených konzultačních hodinách. Jednání mimo tyto pravidelné termíny je nutné předem dojednat telefonicky s příslušným vyučujícím.

I.A Mgr. Dagmar Blažková
Út 14:00 - 15:30, č. 316 (kab. VV), 2. p.
blazkovada@zs21.plzen-edu.cz
I.B Mgr. Olga Nováková
Út 14:00 - 15:30, č. 209 (1.B), 1. p.
novakovaol@zs21.plzen-edu.cz
I.C Mgr. Kamila Páníková
St 15:30 - 16:30, ŠD Ruská č. 202 (1.C), 1. p.
panikovaka@zs21.plzen-edu.cz
I.D Mgr. Anna Baborová
St 15:00 - 16:30, ŠD Ruská č. 203 (1.D), 1. p.
baborovaan@zs21.plzen-edu.cz
II.A Mgr. Bohdana Dudová
St 14:00 - 15:30, č. 201 (2.A), 1. p.
dudovabo@zs21.plzen-edu.cz
II.B Mgr. Marie Valdmanová
St 14:00 - 15:30, č. 210 (2.B), 1. p.
valdmanovama@zs21.plzen-edu.cz
II.C Mgr. Eva Johánková
St 14:00 - 15:30, č. 305 (2.C), 2. p.
johankovaev@zs21.plzen-edu.cz
II.D Mgr. Radka Nachtmannová
St 14:00 - 15:30, ŠD Ruská č. 302 (2.D), 2. p.
nachtmannovara@zs21.plzen-edu.cz
II.E Mgr. Markéta Spodniaková
St 14:00 - 15:30, ŠD Ruská č. 304 (2.E), 2. p.
spodniakovama@zs21.plzen-edu.cz
III.A Mgr. Pavla Němejcová
Út 14:00 - 15:30, č. 205 (3.A), 1. p.
nemejcovapa@zs21.plzen-edu.cz
III.B Mgr. Hana Bezděková
Út 14:00 - 15:30, č. 411 (3.B), 3. p.
bezdekovaha@zs21.plzen-edu.cz
III.C PaedDr. Jaroslava Panská
Út 14:00 - 15:30, č. 204 (3.C), 1. p.
panskaja@zs21.plzen-edu.cz
III.D Mgr. Lenka Doležalová
Út 14:00 - 15:30, č. 207 (3.D), 1. p.
dolezalovale@zs21.plzen-edu.cz
III.E Mgr. Beata Černá
Út 14:00 - 15:30, č. 306 (3.E), 2. p.
cernabe@zs21.plzen-edu.cz
IV.A Mgr. Hana Brunclíková
Út 14:00 - 15:30, č. 206 (4.A), 1. p.
brunclikovaha@zs21.plzen-edu.cz
IV.B Mgr. Zuzana Barborková
St 14:00 - 15:30, č. 208 (4.B), 1. p.
barborkovazu@zs21.plzen-edu.cz
IV.C Mgr. Kristýna Eretová
Út 15:15 - 16:45, č. 310 (4.C), 2. p.
eretovakr@zs21.plzen-edu.cz
IV.D Mgr. Hana Troppová
Út 14:00 - 15:30, č. 307 (4.D), 2. p.
troppovaha@zs21.plzen-edu.cz
V.A Mgr. Petruše Otcová
Čt 14:00 - 15:30, č. 309 (5.A), 2. p.
otcovape@zs21.plzen-edu.cz
V.B Mgr. Barbora Syrovátková
Út 14:00 - 15:30, č. 410 (5.B), 3. p.
syrovatkovaba@zs21.plzen-edu.cz
V.C Mgr. Eva Bukovjanová
Út 14:00 - 15:30, č. 409 (5.C), 3. p.
bukovjanovaev@zs21.plzen-edu.cz
 

2. stupeň

Učitelé jsou Vám k dispozici v níže uvedených konzultačních hodinách. Jednání mimo tyto pravidelné termíny je nutné předem dojednat telefonicky s příslušným vyučujícím.

VI.A Mgr. Jitka Králová
Út 14:15 - 15:45, č. 514, 4. p., kab. Fj
kralovaji@zs21.plzen-edu.cz
VI.B Mgr. Lucie Skýpalová
St 14:00 - 15:30, č. 414, 3. p., kab. Čj
skypalovalu@zs21.plzen-edu.cz
VI.C Mgr. Veronika Němcová
Út 14:15 - 15:45, č. 304, 2. p., kab. Př
nemcovave@zs21.plzen-edu.cz
VII.A Mgr. Andrea Běhounková
Čt 15:30 - 17:00, č. 514, 4. p., kab. Fj
behounkovaan@zs21.plzen-edu.cz
VII.B Mgr. Helena Kopečková
St 14.00 - 15.30, č. 512, kab. Hv, 4. p.
kopeckovahe@zs21.plzen-edu.cz
VIII.A Mgr. Kateřina Pilná
Út 14.00 - 15.30, č. 402, kab. F, 3. p.
pilnaka@zs21.plzen-edu.cz
VIII.B Mgr. Jiří Haut
Út 14.15 - 15.45, č. 402, kab. F, 3. p.
hautji@zs21.plzen-edu.cz
VIII.C Mgr. Jana Davidová
Út 14:00 - 15:30, č. 202, 1. p., kab. Aj
davidovaja@zs21.plzen-edu.cz
IX.A Mgr. Ivana Šanovcová
Čt 14:15 - 15:45, č. 313, 2. p., kab. Nj
sanovcovaiv@zs21.plzen-edu.cz
IX.B Mgr. Pavla Sankotová
St 14:15 - 15:45, č. 304, 2. p., kab. Př
sankotovapa@zs21.plzen-edu.cz
IX.C Mgr. Hana Birková
Po 15:30 - 17:00, č. 414, 3. p., kab. Čj
birkovaha@zs21.plzen-edu.cz
 

Asistenti pedagoga

Renáta Nágrová, 6.C
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
nagrovare@zs21.plzen-edu.cz
Jitka Sutnarová, 2.C
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
sutnarovaji@zs21.plzen-edu.cz
Hana Škubalová, 2.E
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
skubalovaha@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Silva Voldřichová, 7.A
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
voldrichovasi@zs21.plzen-edu.cz
 

Netřídní učitelé

Mgr. Adam Dekan
konzultace po předchozí telefonické domluvě
dekanad@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Kristýna Kubíková
Út 15.15 - 16.45, č. 512, kab. Hv, 4. p.
kubikovakr@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Alena Lepičová
Út 14.00 - 15.30, č 505, kab. Aj, 4. p.
lepicovaal@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Lucie Olšavská
Út 16.00 - 17.30, č 502, kab. Ch, 4. p.
olsavskalu@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Andrea Pelánová
Čt 14.05 - 15.35, č. 507, 4. p.
pelanovaan@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Veronika Pešková
Čt 16.05 - 17.35, č. 502, kab. Ch, 4. p.
peskovave@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Karolína Prokopová
Čt 14.10 - 15.40, č. 303, kab. Př, 2. p.
prokopovaka@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Karolína Schneiderová
Čt 14.15 - 15.45, kab. CH, 4. p., č. 502
schneiderovaka@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Linda Sikytová
Čt 14.10 - 15.40, č. 203, kab. Aj, 1. p.
sikytovali@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Hana Špinková
Út 14.15 - 15.45, č. 313, kab. Nj, 2. p.
spinkovaha@zs21.plzen-edu.cz
Jitka Štěpánová
Čt 16.15 - 17.45, č. 512
stepanovaji@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Věra Tomanová
St 14.00 - 15.30, uč. 505, kab. Aj, 4. p.
tomanovave@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Petr Vícha
Út 14.00 - 15.30, kab. F, 3. p., č. 402
vichape@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Michaela Záhoříková
Čt 14.00 - 15.30, č. 505, kab. Aj, 4. p.
zahorikovami@zs21.plzen-edu.cz
 

Vychovatelky ŠD

Bc. Bečvářová Gabriela becvarovaga@zs21.plzen-edu.cz
Benešová Miroslava benesovami@zs21.plzen-edu.cz
Fidlerová Šárka fidlerovasa@zs21.plzen-edu.cz
Holubová Jaroslava holubovaja1@zs21.plzen-edu.cz
Kalousová Denisa kalousovade@zs21.plzen-edu.cz
Kainzmeierová Eva kainzmeierovaev@zs21.plzen-edu.cz
Řehořová Aneta rehorovaan@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Stanková Dana stankovada@zs21.plzen-edu.cz
Šedivcová Jana sedivcovaja@zs21.plzen-edu.cz
Štěpáníková - Košinárová Zuzana stepanikovazu@zs21.plzen-edu.cz
Štěpánková Kateřina stepankovaka@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Valešová Irena valesovair@zs21.plzen-edu.cz
Ing. Vašíčková Petra vasickovape@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Velechovská Petra velechovskape@zs21.plzen-edu.cz
 

Provozní zaměstnanci ZŠ

Stanislava Hermanová
Sekretářka školy
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz
Bobáková Zdeňka
Ekonomka
bobakovazd@zs21.plzen-edu.cz

Kalendář

<<  Srpen 2017  >>

PoÚtStČtSoNe
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Jídelníček

Žádný jídelníček.

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2017 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek