MENU

Ruský jazyk

Ruský jazyk je zahrnut do nabídky tzv. druhých cizích jazyků. Vzhledem k tomu, že se nedaří shromáždit dostatečný počet dětí odpovídající výukové skupině povinného předmětu, ale přesto je o tento jazyk zájem, volíme formu nepovinného předmětu.

S nabídkou ruského jazyka oslovujeme žáky na konci 6. ročníku a při dostatečném zájmu otevíráme v 7. ročníku nepovinný předmět RJ pro začátečníky.

Výuka probíhá v rozsahu 1 hod. týdně a má sloužit k základnímu seznámení se s jazykem, odlišností písma (žáci se učí azbuku), elementární slovní zásobou. Je zřejmé, že při takovéto časové dotaci nelze znalostmi konkurovat ostatním cizím jazykům. Přesto však se naši ruštináři pravidelně zúčastňují soutěže Ars poeticae v kategorii recitace a dramatizace v ruském jazyce, kde dosahují velmi dobrých výsledků. Řada žáků navazuje na znalosti získané na naší škole a ve studiu RJ pokračuje i dále na střední škole.

Vzhledem k faktu, že jsme v Plzni jediná ZŠ, kde výuka RJ probíhá, často na našich hodinách vítáme v rámci jazykové praxe také posluchače pedagogických fakult.


Sviť, sviť má hvězdo...
Publikováno 24. 03. 2013, autor Mgr. Jitka Machová

Tyto a další verše Jesenina, Puškina a jiných představitelů ruské klasiky, ale i moderní ruské poezie zněly v pátek 22. března 2013 v prostorách Ruského centra, které existuje na Západočeské univerzitě od prosince loňského roku a je jediné svého druhu v České republice.

Uskutečnil se zde totiž již 47. ročník soutěže Puškinův památník, kde v kategoriích sólová recitace, zpěv a sborový přednes změřili své síly žáci základních a studenti středních škol z celého kraje.

V silné konkurenci se podařilo obsadit 3. místo v kategorii uměleckého přednesu žákyni 9.B naší školy Viktorii Konon.

Viktorie je úspěšnou recitátorkou i české poezie, v sobotu 23. března 2013 reprezentovala naši školu i v oblastním kole recitační soutěže základních škol.

Přejeme Viktorce, která v letošním školním roce končí základní školu a bude pokračovat ve studiu na střední škole, nejen úspěch u přijímacího řízení, ale i mnoho zdaru v dalších recitačních kláních.


V jazycích jsme prostě dobří!
Publikováno 05. 04. 2011, autor Mgr. Jitka Machová

Dne 31. března 2011 se konalo krajské kolo již 45. ročníku festivalu v uměleckém přednesu, zpěvu a dramatizaci v ruském jazyce Puškinův památník.

V silné konkurenci takřka 40 účastníků z Plzeňského kraje obsadila nádherné druhé místo v recitaci žákyně 7. třídy Viktoria Konon. Svým přednesem Puškinovy lyriky nadchla jak porotu v čele s PhDr. Janou Sovákovou z Pedagogické fakulty v Plzni, tak přítomné diváky.

Mnoho štěstí do dalších soutěží, Viktorko!


Nepřehlédněte

  • Den otevřených dveří
  • Zájmové kroužky
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2023/2024

Zobrazit více

Kalendář

St 6. prosince 2023
Den otevřených dveří 15:00 - 18:00 – program + zpívání u stromečku

So 23. prosince 2023 - Út 2. ledna 2024
Vánoční prázdniny

Po 8. ledna 2024
Třídní aktiv 16:30

So 20. ledna - so 27. ledna 2024
Lyžařský výcvikový kurz 7. třídy

St 31. ledna 2024
Konec 1. pololetí

Pá 2. února 2024
Pololetní prázdniny

St 14. února 2024
Den otevřených dveří 8:00 - 11:40 - možnost návštěv ve vyučovacích hodinách

Po 19. února - ne 25. února 2024
Jarní prázdniny

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony II. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign