MENU

Poradce pro volbu povolání

Výchovný poradce pro volbu povolání (kariérové poradenství)

Mgr. Hana Lukešová

Konzultační hodiny: úterý 14.15 - 15.15 h
Doporučuji si konkrétní termín konzultace předem domluvit prostřednictvím emailu.

Email: lukesovaha@zs21.plzen-edu.cz

Výchovný poradce pro volbu povolání:


Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2023/2024

Aktuální a nejpřesnější informace naleznete na: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Termíny pro podání přihlášky v roce 2023/2024

1. termín: do 30. listopadu 2023 pro obory s talentovou zkouškou (modrý podtisk)
2. termín: 1. – 20. února 2024 pro obory bez talentové zkoušky


Termíny přijímacího řízení

Obor vzdělání 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 12. 4. 2024 15. 4. 2024 29. 4. 2024 30. 4. 2024
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií 16. 4. 2024 17. 4. 2024 29. 4. 2024 30. 4. 2024

Užitečné odkazy na webové stránky:

Výběr škol a oborů

Další užitečné odkazy

Volba povolání, testy osobnosti


Přehled výsledků přijímacího řízení


Chcete se dozvědět více o nějaké profesi?

Zajímá Vás...

"Proklepněte" si svoji vysněnou profesi v katalogu Národní soustavy povolání: http://katalog.nsp.cz/uvod.aspx


Účast v projektech podporujících technické vzdělávání

Naše škola je v současné době zapojena do dvou projektů zaměřených na propojení vzdělávání s přípravou na budoucí studium a zaměstnání.

Jedním z nich je projekt PROSIT, kterého se účastníme společně s dalšími čtrnácti základními školami. Jedná se o dvouletý projekt, v rámci něhož 8. ročníky navštíví vždy jednu ze čtyř místních firem - Čistá Plzeň, Vodárna Plzeň, Teplárna Plzeň a Plzeňské městské dopravní podniky. Při exkurzi se seznámí s provozem dané firmy a čekají je praktické ukázky.

Druhý projekt s názvem Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, realizovaný Plzeňským krajem, je tříletý a jeho cílem je posílit zájem žáků o polytechnické vzdělávání. Spolupracujeme v něm se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou, která je jedním ze 14 hlavních partnerských středních škol projektu. v rámci tohoto projektu jsou žákům 2. stupně nabízeny kroužky (např. kroužek robotiky, programování, otevřeného HW a počítačové bezpečnosti), polytechnické exkurze a projektové dny zaměřené na polytechnické vzdělávání a matematickou gramotnost.

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

Nepřehlédněte

  • Zápisy do ŠD a zájmových kroužků
  • Sportovní odpoledne 24. 6.
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2024/2025
  • Výsledky zápisů do 1. ročníku pro šk. rok 2024/2025

Zobrazit více

Kalendář

Pá 28. června 2024
Slavnostní předání vysvědčení 9. tříd (9:00)

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Fakultní škola FPE ZČU v Plzni Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Partnerská škola
ve Furth im Wald
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony I. Šablony II. Šablony III. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign