MENU

Ekologická laboratoř

Ekologická laboratoř

Cíle projektu

Stručný popis

Nápad vybudovat "ekologickou laboratoř" vznikl na základě aktivity oddělení školní družiny (projekt Ozón), tříd 1. a 2. stupně, co by děti chtěly ve škole změnit, zlepšit. Od počátku je hlavním cílem osobní aktivita našich žáků, podpora skupinových řešení projektu a zapojování širší veřejnosti. Např. oslovení rodičů, kteří budou pomáhat při samotné úpravě pozemku, také dobrovolníků, spolupráce firem – dárci materiálu, finančních prostředků.

Úprava školního pozemku bude probíhat postupně v několika etapách během celého školního roku.

Předmětem projektu je vybudování a zajištění provozu "ekologické laboratoře" a realizace aktivit zaměřených na environmentální výchovu a vzdělávání žáků, učitelů a rodičů 21.ZŠ v Plzni, Slovanská alej 13. Tento projekt má přímou návaznost na projekt vybudování třídy v přírodě a relaxační zahrady na pozemku naší školy (projekt byl podpořen Nadačním fondem Zelený poklad ve školním roce 2004/2005). Tyto prostory přináležející škole jsou bezbariérové a poskytují možnost pro pravidelné pedagogické činnosti zaměřené na ekologii.

Očekávané výstupy a výsledky

 1. Sledování počasí – meteorologická budka
  Pozorování meteorologických jevů, zhotovení meteorologické budky, výroba meteorologických přístrojů, vlhkoměru, srážkoměru – využití poznatků ze školního projektu Ozón 2005 a výsledků měření v letošním školním projektu Ozón 2006 (spolupráce se sdružením Tereza Praha).
 2. Pozorování vodního ekosystému – jezírko
  Dosázení vodních rostlin a péče o vodní živočichy - ukázka vodního ekosystému, vytváření fotodokumentace, pravidelné sledování.
 3. Vnímání přírody smysly – prožitková ekologická stezka
  Vybudovat pocitovou stezku s využitím přírodnin různých tvarů a struktury (místo v zahradě, kde budou soustředěny kusy kamenů, dřev a dalších přírodních materiálů), kde se děti budou moci volně pohybovat a přírodniny poznávat smysly jako zrak, hmat, čich – umožnit dětem co nejintenzivnější smyslové vnímání přírody.
 4. Odpady – seznámení s jejich rozkladem viz vybudování hřbitova odpadků a kompostu názornou metodou přiblížit dětem, jak dlouho trvá přírodě, než se odpadky rozloží na malé části, zhotovení klasického kompostu , ukázka využití organického odpadu, zhotovení informačních cedulí přímo v zahradě – odpadní, přírodní materiál.
 5. Budování kladného vztahu ke zvířatům a našemu životnímu prostředí – aktivity směřující k objevování hodnot v přírodě, zpracovávání témat ochrany přírody, dokumentace, literatura, možnost pořízení pracovních listů od organizací jako sdružení Tereza, Ametyst, atd. – cílem je dětmi vytvořený pracovní sešit doplňující naše aktivity.
 6. Živá lékárna – záhon s léčivými rostlinami, nákup sazenic, semínek, zavedení záhonu, odborná literatura, výroba keramických destiček s názvem léčivé rostliny.
 7. Naučná stezka – výroba naučných tabulí z přírodních materiálů k jednotlivým ekosystémům, odpadům, meteorologické budce.
 8. Skalka pro suchomilné rostliny – cílem je vybudování stanoviště pro rostliny přizpůsobené ztíženým životním podmínkám, přiblížení života a prostředí.

Nepřehlédněte

 • Zájmové kroužky
 • Výsledky voleb do školské rady
 • Výstava prací žáků na ÚMO 2
 • Úřední hodiny o prázdninách
 • Uzavření školního hřiště
 • Potřeby pro žáky na šk. rok 2024/2025

Zobrazit více

Kalendář

V nejbližší době nejsou žádné události

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Fakultní škola FPE ZČU v Plzni Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Partnerská škola
ve Furth im Wald
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony I. Šablony II. Šablony III. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign