MENU

Aktuality

Zpět

Tři želízka v ohni
Publikováno 16. 04. 2024, autor Mgr. Jitka Králová

Plzeňské Gymnázium Františka Křižíka bylo v dřívějších letech hlavním patronem a organizátorem cizojazyčné soutěže Ars poeticae. Po několikaleté covidové pauze jsme se letos dočkali jejího obnovení v podobě 21. ročníku opět pod záštitou GFK.

Nejde vlastně o soutěž v pravém slova smyslu, spíše o přehlídku. Třídenní. Je určena žákům/studentům ZŠ a SŠ a jejich nejen jazykové dovednosti se posuzují v recitaci, dramatizaci, slam-poetry a vlastní tvorbě.

Byť byla soutěž letos vyhlášena poměrně pozdě a na nácvik nebylo tedy mnoho času, přesto se naše škola zapojila hned ve 3 oblastech. V pondělí 8. dubna vyrazily do boje dvě statečné žákyně třídy 7.A Veronika Sobotková a Erin Dee Kelly a francouzsky zarecitovaly básně o tom, co je potřeba k tomu stát se čarodějnicí a následně, když už se jí stanete, jak uvařit pravou kouzelnou polévku. Výkony byly moc hezké, navíc s krásnými rekvizitami. Celkem recitovalo 12 účastníků a to anglicky, německy, francouzsky a španělsky. Čtyřčlenná porota ocenila 4 přednášející.

Úterý 9. dubna. Naši školu zastupovaly hned dva týmy žáků třídy 8.B. V dobré náladě, odhodlaní poměřit síly s kýmkoliv. Tentokrát v dramatizaci. Ačkoliv, jaké měření sil. Těžko dát na jednu misku vah 20minutové autorské představení v němčině navíc v provedení středoškoláků a proti nim čtyři žáky ZŠ s 5minutovým představením ve francouzštině. Porota nakonec věc vyřešila šalamounsky a ocenila rovným dílem všech 6 zúčastněných souborů. Všichni dostali dort a diplomy, někteří navíc i za zvláštní herecké výkony jako třeba naši žáci Tomáš Míča, Vojta Kohout, Tomáš Birka a Kristýna Nosková.

Dramatizace se dětem i porotě moc líbily. Bylo fajn moci se podívat i na ostatní soubory, 2x zazněla němčina, naši žáci z 8.B sehráli představení Mein Tag, studenti z GFK pak autorskou adaptaci na Píseň o Nibelunzích s démonickou čarodějkou. Angličtina se objevila třikrát, moc se nám líbila hra o ne příliš chytrých lupičích, kteří si banku spletou s veřejnou knihovnou a také středoškolská gangsterka o vyřizování si účtů mezi mafiány, okořeněná jedy, zbraněmi, pravými špagetami a hlavně „jadrrrrrnou“ italštinou („Rrrroberrrto mio, Leonarrrrdo…). Naše francouzština konkurenci neměla. Představení „Scène à quatre, scéna pro čtyři“ od E. Ionesca bylo sice co do času i počtu herců nejkratší a nejméně početné, ale co do ohlasu a hlavně hodnocení jedno z nejlepších. Porota velmi pozitivně kvitovala pečlivou výslovnost, artikulaci, obtížnost textu, ale také neskutečné nasazení, energii, pohyb, nápaditost. Taková pochvala nás velmi potěšila a namotivovala tak, že už nyní spolu s žáky přemýšlíme, co nacvičíme na příští rok. Co si učitel může přát více?

Přehlídka končila ve středu 10. dubna, kdy se potkali ti, kteří se odvážně pustili do vlastní tvorby v angličtině. Školu reprezentovaly Klára Heindlová ze 6.B s prózou A nightmare a Rozálie Košatová ze 6.C s příběhem Revenge On Jacob. Během skoro dvouhodinového semináře, jež vedly 2 pražské překladatelky, si účastníci vyslechli nejen hodnocení svých zaslaných prací, ale také zajímavé poznatky, podněty i nápady, jak do budoucna s textem pracovat, rozvíjet své dovednosti, slovní zásobu, jazykové prostředky, do kterých soutěží lze práce posílat atd. V malých skupinkách pak děti diskutovaly rovněž mezi sebou, došlo též na korekci vlastní tvorby a zpětnou vazbu, což je pro každého začínajícího autora velmi důležité a přínosné.

Jsme moc rádi, že stále máme na škole šikovné, jazykově nadané děti, navíc ochotné zapojit se do takovýchto soutěží či aktivit nad rámec běžné výuky A i když se letos na Ars poeticae neudělovaly diplomy ve smyslu první, druhé, třetí místo, ani to nám na chuti učit se cizí jazyky rozhodně neubralo.

Velký dík patří také všem paním učitelkám, které se na přípravě žáků podílely v jazycích anglickém, německém a francouzském: H. Lukešové, K. Cífkové, A. Pelánové, M. Záhoříkové a J. Králové.

Fotogalerii naleznete na: https://www.rajce.idnes.cz/tygrousek/album/soutez-ars-poeticae-dramatizace-v-cizich-jazycich-duben-2024

Zpět

Nepřehlédněte

  • Zápisy do ŠD a zájmových kroužků
  • Sportovní odpoledne 24. 6.
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2024/2025
  • Výsledky zápisů do 1. ročníku pro šk. rok 2024/2025

Zobrazit více

Kalendář

Pá 28. června 2024
Slavnostní předání vysvědčení 9. tříd (9:00)

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Fakultní škola FPE ZČU v Plzni Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Partnerská škola
ve Furth im Wald
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony I. Šablony II. Šablony III. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign