MENU

Aktuality

Zpět

Slavnostní otevření Předškolí 2015
Publikováno 01. 07. 2015, autor Lucie Matějková 9.A

24. června 2015 byl pro 21. základní školu Plzeň velký den. Uskutečnila se totiž dlouho očekávaná akce - otevření projektu Předškolí. Jde o projekt vytvořený převážně dětmi a mládeží školy, který začal již v roce 2012, tehdy v rámci soutěže Pěstuj prostor. Poté, kdy tato soutěž skončila, se ale děti svého projektu nevzdaly a začaly myslet i na jeho realizaci.

Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnila architektonická soutěž tří ateliérů, přičemž každý z nich projekt poupravil a odborná porota ve spolupráci s dětmi vybrala vítězný návrh. V druhé polovině roku 2014 se tedy začalo s realizací.

Před několika dny byla završena finální etapa otevřením našeho nového „předškolí“, které je nyní obohacené o bludiště s nápisem 21. ZŠ, herní prvky jako třeba hry Člověče nezlob se a Twister, desky na sezení a zejména pomník Milady Horákové, kterému ještě budu věnovat pozornost. Před školou se sešly všechny důležité osoby našeho projektu, zejména z Magistrátu města Plzně a vedení školy. Po proslovech a vystoupení Taneční skupiny Karolína, tanečnic Sissi a kroužku Zumba, tvořených z žáků naší školy, došlo na slavnostní přestřižení pásky. Tím naše nové „předškolí“ začalo svůj život.

Ráda bych ještě sdělila několik svých subjektivních pocitů, protože jsem jednou z těch, kteří na projektu začali pracovat. Tehdy jsem byla v sedmé třídě, bylo mi 12 let a nedokázala jsem si představit, že za několik málo let projde tento projekt obrovským vývojem a plánováním, než dojde i k jeho realizaci. Na tomto projektu jsem pod vedením paní vychovatelky Zuzany Štěpáníkové, která nás zastupovala ve světě dospělých, a za nemalé podpory vedení školy pracovala téměř čtyři roky. Na střední školu můžu odejít s pocitem, že jsem zde za sebou něco zanechala. A je to opravdu pocit hezký.

A tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří nám s realizací jakkoli pomohli, a především svým „projektovým spolužákům“, kteří celou tu dlouhou cestu vydrželi a došli s námi až sem.

Proč pomník právě Miladě Horákové?

Když jsme začínali s plánováním projektu, rozhodli jsme se na základě toho, že naše škola stojí na Slovanské třídě u náměstí Milady Horákové. Při prostudování jejího životopisu nás velmi zaujal její smutný osud.

Milada Horáková se narodila 25. prosince 1901 v Královských Vinohradech. Byla to česká politička bojující za demokracii. Stala se obětí justiční vraždy během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století za spiknutí, které vykonstruovalo KSČ. I přes mnohé žádosti o udělení milosti byla 27. června 1950 v Praze popravena oběšením. Byla jedinou ženou popravenou v rámci těchto soudních řízení. Díky své neústupnosti během svého soudu se stala symbolem odporu proti totalitě vládnoucí komunistické strany.

Na pomníku můžete vidět desky s úryvky jejích posledních dopisů, které psala před popravou své rodině a přátelům. Kamenný tulipán, který byl její oblíbenou květinou, je zde symbolicky zlomený. Tyto desky a písmena na pomník vyráběly děti z kroužku keramiky 21. ZŠ vedeného Danou Kráčmarovou.

Lucie Matějková, 15 let
9.A, 21. ZŠ Plzeň

Zpět

Nepřehlédněte

  • Zájmové kroužky
  • Výsledky voleb do školské rady
  • Výstava prací žáků na ÚMO 2
  • Úřední hodiny o prázdninách
  • Uzavření školního hřiště
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2024/2025

Zobrazit více

Kalendář

V nejbližší době nejsou žádné události

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Fakultní škola FPE ZČU v Plzni Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Partnerská škola
ve Furth im Wald
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony I. Šablony II. Šablony III. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign