21. ZŠ
Plzeň

Důležitá sdělení

Důležitá sdělení

Seznam žáků přijatých do prvního ročníku


Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informovalo o postupném otevírání škol. V této fázi se otevírá polovina I. stupně v týdenních rotacích celých tříd.

Lichý týden 1. – 4. třída A a C a 5. A, B od 12.4. do 16.4.2021 (ostatní třídy mají distanční výuku podle rozvrhu pro distanční vyučování).

Sudý týden 1. – 4. třída B a D a 5. C, D od 19.4. do 23.4.2021 (ostatní třídy mají distanční výuku podle rozvrhu pro distanční vyučování).

Rozvrhy pro prezenční i distanční výuku vám zašle třídní učitel.

V provozu bude školní družina od 6:30 do 8:00 h a po skončení výuky do 16:00 h. Provoz školní družiny bude zajištěn vychovatelkami podle nařízení vlády o nemísení kolektivů.

Školní jídelna je i nadále v provozu. Od 12. 4. budou žáci účastnící se prezenční výuky automaticky přihlášeni ke stravování. Odhlášky stravování během prezenční výuky zajišťuje zákonný zástupce u vedoucí ŠJ. Pokud by byl zájem i v týdnu, kdy nebudou žáci navštěvovat školu, musí se přihlásit, obědy lze vyzvedávat do nádob u okénka mimo budovu. Portál www.strava.cz je v provozu – objednávání a odhlašování probíhá 2 dny dopředu.

Žáci i zákonní zástupci se budou řídit pokyny třídního učitele při ranním příchodu do školy (čas a stanoviště pro jednotlivé třídy).

TESTOVÁNÍ PONDĚLÍ A ČTVRTEK

Třídní učitelé odvedou svou třídu do testovací místnosti, kde proběhne samoodběr podle metodiky MŠMT, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Při negativním výsledku žák zůstává ve škole. V případě pozitivního testu je informován zákonný zástupce, který v co nejkratší době vyzvedne dítě ze školy a kontaktuje odborného lékaře, který je odešle na RT-PCR testování. Jeho výsledky neprodleně nahlásí škole.

Začátek testování v hlavní budově 8:00 h a v Ruské ulici v 7:50 h.

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence jednoho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby. V tomto případě nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli. Tito rodiče a jejich děti budou mít vyhrazenu místnost v suterénu školy (čtenářský klub s vchodem z boku budovy od MŠ), kde bude za asistence určeného pracovníka probíhat postupné testování. Počítejte s větší časovou dotací podle počtu zájemců. Po testování odchází žák s rodičem před hlavní vchod budovy, kde vyčkají na výsledek testu, který jim bude oznámen pověřeným pracovníkem. Při negativním výsledku žák odchází samostatně do kmenové třídy. V případě pozitivního testu odchází domů a zákonní zástupci kontaktují odborného lékaře, který je odešle na RT-PCR testování. Jeho výsledky neprodleně nahlásí škole.

Instruktážní video k testování

https://www.youtube.com/watch?v=2t--EcJQknc

Letáky k testování


Zveřejnění seznamu přijatých žáků do 1. ročníku

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku na 21. ZŠ bude zveřejněn v termínu 19. 4. 2021 – 16. 5. 2021 těmito způsoby:

  • v prosklené skříňce u vchodu do školy
  • na webových stránkách školy: www.21zsplzen.cz v Menu pod heslem Budoucí prvňáčci

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která jste obdrželi na Váš email po úspěšném zaregistrování k zápisu.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno poštou, můžete ale požádat o jeho vydání.

Přesto Vás žádáme, abyste si rozhodnutí o přijetí vyzvedli osobně proti podpisu v termínu od 26. 4. 2021 do 16. 5. 2021 v kanceláři školy (pondělí až čtvrtek od 8,00 do 16,00, v pátek od 8,00 do 15,00).

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělání bude zasláno v písemné podobě.

Více informací naleznete - ZDE


Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část naleznete na stránkách ČSSZ pod tímto odkazem:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě


Činnost zájmových kroužků pozastavena

Z důvodu nařízení vlády je činnost zájmových kroužků pozastavena do odvolání.


Dočasné zrušení čipování

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a nařízením vlády se až do odvolání NEBUDOU žáci po vstupu do školy čipovat, aby se předešlo jejich zbytečné kumulaci v prostorách šaten.

Děkujeme za pochopení


PROVOZ 21. ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

V souvislosti s mimořádnými opatřeními spojenými s covid 19 není umožněn vstup a volný pohyb cizích osob po budově školy. Veškeré návštěvy se hlásí na vrátnici a vrátný postupuje dále podle pokynů – informuje patřičného vyučujícího, který si návštěvníka vyzvedne v prostoru vrátnice školy.

Prosíme vás, abyste si podrobně pročetli přiložený manuál Provoz škol a školních zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke covid -19 vydaný MŠMT a respektovali pokyny z něho vyplývající.


Kalendář

<<  Duben 2021  >>

PoÚtStČtSoNe
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2021 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek