21. ZŠ
Plzeň

Aktuality a akce / Školní rok 2020/2021

Aktuality a akce ve šk. roce 2020/2021

Výuka 1. stupně a provoz ŠD od 30. 11. 2020

 1. Výuka v hlavní budově bude probíhat v kmenových třídách od 8:00, konec výuky dle původního rozvrhu ze dne 1. 9. 2020. Pouze některé třídy mají změny v rozvrhu vzhledem k organizaci školní družiny a školního stravování. Aktuální rozvrh bude zaslán třídní učitelkou.

  Vstup do hlavní budovy možný v 7:40.

 2. Výuka v Ruské ul. bude probíhat od 7:50, vstup do budovy možný v 7:30., 1. třídy mají změny v rozvrhu vzhledem k organizaci školní družiny a školního stravování. Aktuální rozvrh bude zaslán třídní učitelkou.
 3. Provoz školní družiny probíhá ve všech učebnách v Ruské ul. a v určených učebnách v hlavní budově podle nařízení vlády v homogenních skupinách, popř. sloučením žáků stejného ročníku.

  Ranní provoz ŠD – bude zajištěn od 6:30 do 7:30

  Odpolední provoz – od 11:30 (11:40) do 16:00

  Rodiče, kteří vyzvedávají žáky z ŠD v hlavní budově prostřednictvím čipů, nemají přístup do hlavní budovy!

  ŠD žáků 4.C bude umístěna v hlavní budově školy – Slovanská ul.

  Rodiče, kteří vyzvedávají žáky z ŠD v Ruské ul. prostřednictvím čipů, mají z technických důvodů přístup do budovy ke skleněným dveřím na 1. a 2. patře!

  V ŠD Ruská ul. rodiče používají přední vchod z Ruské ulice.

 4. Obědy budou časově rozfázovány (proto změny rozvrhů u některých tříd).
 5. Možnosti vyzvedávání žáků ze ŠD:
  • žáky, kteří odcházejí hned po výuce domů a neobědvají v ŠJ, doprovodí TU do šaten a žáci odcházejí samostatně ze školy,
  • žáky, kteří odcházejí po obědě, rodič vyzvedává na čip nejdříve v 12:30 a nejpozději v 13:30,
  • ostatní žáky lze vyzvednout odpoledne od 15:00 do 16:00.

Roušky jsou povinné pro žáky i pedagogy po celou dobu pobytu ve škole a v kolektivu.

Žádáme rodiče, aby respektovali pokyny pedagogického dohledu.

Změna vyhrazena podle aktuální situace a nařízení vlády.


Organizace školní docházky od 30. 11.2020

Vážení rodiče, rozhodnutím vlády se od pondělí 30. 11. 2020 vrací do škol všichni žáci 1. stupně a turnusově žáci 2. stupně. Tímto dnem se také vrací celá škola ke klasickému prezenčnímu rozvrhu, podle kterého se žáci učili od 1. 9. 2020.

Žáci 2.stupně, kteří budou mít daný týden prezenční výuku, se tedy normálně učí podle svého rozvrhu platného od 1. 9. 2020. Žáci, kteří daný týden budou mít výuku distanční formou, se budou učit také podle prezenčního rozvrhu, a to jak on line, tak i distančně formou zadávaných úkolů. V on line podobě budou mít jen určitý objem hodin, se kterými je seznámí jejich TU.

V týdnu od 30. 11. 2020
se vrátí do školy všichni žáci 9. tříd + žáci 6.A, B, C a žáci 7.A, B.

Žáci 7.C, D a žáci 8.tříd se budou učit distančně

V týdnu od 7. 12.
se vrátí do školy kromě žáků 9. tříd i žáci 8.A, B, C a žáci 7.C, D.

Žáci 6. tříd a 7.A, B se budou učit distančně.

V týdnu od 14. 12. 2020
budou ve škole všichni žáci 9. tříd + žáci 6.A, B, C a žáci 7.A, B.

Žáci 7.C, D a žáci 8.tříd se budou učit distančně.

21. a 22. 12. budou na prezenční výuce ve škole žáci 9. tříd a žáci 8.A, B, C a žáci 7.C, D

Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně budou mít automaticky přihlášené obědy na dobu prezenční výuky (pokud oběd nechtějí, je nutno jej odhlásit) a automaticky odhlášené na dobu distanční výuky (pokud oběd chtějí, je nutno jej přihlásit).

Veškeré další úpravy nebo nové informace se vám budeme snažit vždy aktuálně včas sdělit.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.


Dočasné zrušení čipování

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a nařízením vlády se až do odvolání NEBUDOU žáci po vstupu do školy čipovat, aby se předešlo jejich zbytečné kumulaci v prostorách šaten.

Děkujeme za pochopení


Informace k plánovanému otevření školy od 18. 11. 2020 pro první a druhé třídy

Informace k plánovanému otevření školy od 18. 11. 2020 pro první a druhé třídy

Vzhledem k tomu bude v provozu školní družina (oddělení vždy jen pro stejný kolektiv) a školní jídelna.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Stravovat se budou moci všichni žáci a zaměstnanci. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Žáci prvních a druhých tříd budou automaticky přihlášeni ke stravování. Pokud se nebudou chtít stravovat je potřeba si obědy odhlásit. Ostatní žáci a zaměstnanci se přihlásí k odběru na mailové adrese uhrovaka@zs21.plzen-edu.cz do 16. 11. 2020, 12:00 h.

Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem, které bude na pravé straně od vchodu do budovy školní jídelny od 11:30 do 12:30 h.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.


Vládní nařízení - zákaz osobní přítomnosti žáků v ZŠ

Vládní nařízení - zákaz osobní přítomnosti žáků v ZŠ

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do odvolání provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.


Výuka 1. a 2. tříd od 18. 11. 2020 a provoz školní družiny

 1. Výuka bude probíhat v kmenových třídách v hlavní budově (1. A, 1. B, 2.A, 2.B) a v Ruské ul. (1.C, 1.D, 2.C, 2.D) od 8:00 do 11:40 pro všechny třídy, tedy i v Ruské ul. Upravený rozvrh pro tuto variantu výuky zašle rodičům třídní učitelka v pondělí 16. 11. 2020
 2. Provoz školní družiny probíhá v učebnách v Ruské ul. s kmenovými vychovatelkami.
 3. Provoz ŠD: ranní – nebude zajištěn

  Odpolední provoz – 11:40 – 16:00

  Rodiče vyzvedávají žáky prostřednictvím čipů a nemají přístup do budovy!

 4. Obědy budou časově rozfázovány.
 5. Možnosti vyzvedávání žáků:
  • žáci, kteří odcházejí hned po výuce domů a neobědvají v 11:40 – 11:50, žáky předává TU před příslušnou budovou školy
  • žáci 1.C, 1.D, 2.C, 2.D odcházející po obědě – rodič vyzvedává na čip v 12:30 – 13:30
  • žáci 1.A, 1.B, 2.A, 2.B odcházející po obědě – rodič vyzvedává na čip v 13:00 – 13:30
  • odpoledne v 15:00 – 16:00

Žádáme rodiče, aby respektovali pokyny pedagogického dohledu.

Změna vyhrazena podle aktuální situace a nařízení vlády.


Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část naleznete na stránkách ČSSZ pod tímto odkazem:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě


Informace pro rodiče žáků 1. stupně platné od 2. 11. 2020

Vážení rodiče,

pokud nadále potrvá distanční výuka i v období po podzimních prázdninách od 2. 11. 2020, budou se Vaše děti učit podle náhradního rozvrhu, který Vám bude zaslán třídní učitelkou koncem října (29. – 30. 10. 2020).

Další informace naleznete v následujícím dokumentu:


Přírodovědný klokan 2020 aneb Ani nepřítomnost ve škole nám nezhatila plány utkat se ve znalostech z přírodovědných předmětů!

Vloženo 18. 11. 2020 - 21:25 h, autor Mgr. Florindo Macaxi

V pátek 13. 11. 2020 jsme se i přes nepřízeň současné doby rozhodli s žáky osmých a devátých tříd uskutečnit na naší škole již druhý ročník soutěže Přírodovědný klokan, organizované Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

zobrazit celý článek

Balónky splnily svůj úkol, vzkaz objeven!

Vloženo 09. 10. 2020 - 01:36 h, autor Žáci a pedagogové 21. ZŠ Plzeň

Včera pozdě odpoledne, kdy už na škole téměř nikdo nebyl, doručila Česká pošta na vrátnici školy zvláštní zásilku – velkou, ale podezřele lehkou. Dnes ráno jsme ještě netušili, co by to mohlo být. Po otevření rozměrné krabice jsme všichni zůstali ohromeně zírat na její obsah.

zobrazit celý článek

Farmářem snadno a s úsměvem

Vloženo 07. 10. 2020 - 00:34 h, autor Mgr. Pavla Němejcová

Kdo by se nechtěl stát na chvíli farmářem? Statek Moulisových ve vesničce Milínov je jako stvořený k tomu, aby se zde tyto představy měnily ve skutečnost.

zobrazit celý článek

Ohlédnutí za 1. zářím

Vloženo 06. 10. 2020 - 23:15 h, autor Mgr. Libuše Pechová

Letos se začátek školního roku 2020/2021 nesl ve slavnostním duchu. Škola totiž slavila 60 let své existence. A navíc žáky čekalo velké překvapení! Zahájení bylo mimořádné nejen tím, že se konalo v roce 60. výročí založení naší školy, ale i představením nového školního maskota – dinosaura, který má se šedesátkou také spojitost. Byl obyvatelem planety Země před více než 60 milióny lety.

zobrazit celý článek

Adaptační kurz pro žáky 6. tříd

Vloženo 10. 09. 2020 - 15:04 h, autor Mgr. Pavlína Roubalová

První týden v září již tradičně proběhla v 6. třídách úvodní (seznamovací) část adaptačního kurzu.

zobrazit celý článek

Stránka:
(1)

Město Plzeň

Logo města Plzně

Kalendář

<<  Prosinec 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2020 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek