21. ZŠ
Plzeň

Úvodní stránka

Seznam žáků přijatých do prvního ročníku


Změna samoodběrové testovací sady

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že od pondělí 26. 4. 2021 nám bude distribuován nový typ testování. Návod a instruktážní video na novou samoodběrovou testovací sadu na covid-19 značky SingClean přikládáme.

Video návod: www.goodtest.cz/videonavod


Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informovalo o postupném otevírání škol. V této fázi se otevírá polovina I. stupně v týdenních rotacích celých tříd.

Lichý týden 1. – 4. třída A a C a 5. A, B od 12.4. do 16.4.2021 (ostatní třídy mají distanční výuku podle rozvrhu pro distanční vyučování).

Sudý týden 1. – 4. třída B a D a 5. C, D od 19.4. do 23.4.2021 (ostatní třídy mají distanční výuku podle rozvrhu pro distanční vyučování).

Rozvrhy pro prezenční i distanční výuku vám zašle třídní učitel.

V provozu bude školní družina od 6:30 do 8:00 h a po skončení výuky do 16:00 h. Provoz školní družiny bude zajištěn vychovatelkami podle nařízení vlády o nemísení kolektivů.

Školní jídelna je i nadále v provozu. Od 12. 4. budou žáci účastnící se prezenční výuky automaticky přihlášeni ke stravování. Odhlášky stravování během prezenční výuky zajišťuje zákonný zástupce u vedoucí ŠJ. Pokud by byl zájem i v týdnu, kdy nebudou žáci navštěvovat školu, musí se přihlásit, obědy lze vyzvedávat do nádob u okénka mimo budovu. Portál www.strava.cz je v provozu – objednávání a odhlašování probíhá 2 dny dopředu.

Žáci i zákonní zástupci se budou řídit pokyny třídního učitele při ranním příchodu do školy (čas a stanoviště pro jednotlivé třídy).

TESTOVÁNÍ PONDĚLÍ A ČTVRTEK

Třídní učitelé odvedou svou třídu do testovací místnosti, kde proběhne samoodběr podle metodiky MŠMT, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Při negativním výsledku žák zůstává ve škole. V případě pozitivního testu je informován zákonný zástupce, který v co nejkratší době vyzvedne dítě ze školy a kontaktuje odborného lékaře, který je odešle na RT-PCR testování. Jeho výsledky neprodleně nahlásí škole.

Začátek testování v hlavní budově 8:00 h a v Ruské ulici v 7:50 h.

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence jednoho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby. V tomto případě nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli. Tito rodiče a jejich děti budou mít vyhrazenu místnost v suterénu školy (čtenářský klub s vchodem z boku budovy od MŠ), kde bude za asistence určeného pracovníka probíhat postupné testování. Počítejte s větší časovou dotací podle počtu zájemců. Po testování odchází žák s rodičem před hlavní vchod budovy, kde vyčkají na výsledek testu, který jim bude oznámen pověřeným pracovníkem. Při negativním výsledku žák odchází samostatně do kmenové třídy. V případě pozitivního testu odchází domů a zákonní zástupci kontaktují odborného lékaře, který je odešle na RT-PCR testování. Jeho výsledky neprodleně nahlásí škole.


Jsme rádi, že jste navštívili stránky naší školy

21. základní škola Plzeň 21. základní škola má v současné době 812 žáků ve 33 třídách.

Škola má dlouhou, takřka čtyřicetiletou tradici ve výuce jazyků, která je pro nás prioritou, a i proto se náš školní vzdělávací program jmenuje "Brána jazyků otevřená". V současné době se vyučuje anglický jazyk 3x až 4x týdně, od 6. třídy navíc 3x až 4x týdně francouzský či německý jazyk, v 7. třídě nepovinně i ruský jazyk. Nabízíme rodilé mluvčí, partnerské školy v zahraničí, kurzy a zkoušky Cambridge nebo projekty E-Twinningu. Letos je poprvé nabízena žákům i bilingvní výuky pro dvě první třídy. Naše škola je členem Asociace cambridgeských škol v České republice. Jako přípravné středisko cambridgeských zkoušek vlastníme certifikát Cambridge Assessment English.

Samozřejmostí ve vybavení je PC učebna, nově zřízená jazyková laboratoř, cvičná kuchyňka, dílny, třída v přírodě, relaxační zahrada, ekologická laboratoř, 4 víceúčelová hřiště s umělým povrchem a atletickým oválem, dvě tělocvičny, všechny učebny vybavené počítači a většina z nich interaktivními tabulemi a obrazovkami pro zkvalitnění výuky na I. a II. stupni.

Žáci mohou využívat školní bufet i automat na studené nápoje.

K dispozici je pro Vás školní psycholog, logoped, speciální pedagog, výchovný poradce a preventista rizikového chování, kteří se starají o pozitivní klima ve třídách a spolupráci mezi žáky, učiteli a rodiči.

Pro více než 340 dětí školní družiny je k dispozici třináct oddělení. Jsme připraveni o Vaše děti se postarat ještě před začátkem školy v době 6:00 – 7:40, odpoledne pak od konce vyučování do 17:00 hod. V den řádných třídních aktivů máme provoz prodloužen až do 18:00 hod. Většina oddělení ŠD je umístěna v Ruské ulici v budově s novou přístavbou. Pro kvalitně strávený volný čas nabízíme 23 zájmových kroužků a také kluby, realizované z projektu Šablony II, pro další rozvoj nadání a talentu Vašich dětí v cizích jazycích, sportu, hudební, taneční, dramatické, vědecké nebo výtvarné výchově.

Chcete-li vědět více o naší činnosti, akcích, které podnikáme či budeme podnikat, o úspěších žáků v jazykových či jiných soutěžích nebo třeba o nabídce školní družiny a zájmových kroužků, listujte dále stránkami.

VÍTÁME VÁS.

Virtuální prohlídka školy


 

Proč se učit francouzštinu na naší škole?


 

Další videa o naší škole


 

 

 

Město Plzeň

Logo města Plzně

Kalendář

<<  Květen 2021  >>

PoÚtStČtSoNe
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2021 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek