21. ZŠ
Plzeň

Úvodní stránka

Seznam žáků přijatých do prvního ročníku


Informace školní jídelny

Od 17. 05. 2021 je ukončena distanční výuka.

Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování do školní jídelny budou automaticky přihlášeni na obědy.

Pokud o stavování nemají zájem odhlásí zákonný zástupce dětí obědy u vedoucí školní jídelny.

S ukončením distanční výuky nebude umožněn odběr obědů do nádob z výdejního okénka.

Odběr do nádob bude umožněn pouze nemocným žákům a to pouze první den nemoci.

Výdej do nádob pro nemocné bude umožněn v době od 11:00 - 11:30 v budově školní jídelny v kanceláři vedoucí školní jídelny.


Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informovalo o postupném otevírání škol. V této fázi se otevírá polovina I. stupně v týdenních rotacích celých tříd.

Lichý týden 1. – 4. třída A a C a 5. A, B od 12.4. do 16.4.2021 (ostatní třídy mají distanční výuku podle rozvrhu pro distanční vyučování).

Sudý týden 1. – 4. třída B a D a 5. C, D od 19.4. do 23.4.2021 (ostatní třídy mají distanční výuku podle rozvrhu pro distanční vyučování).

Rozvrhy pro prezenční i distanční výuku vám zašle třídní učitel.

V provozu bude školní družina od 6:30 do 8:00 h a po skončení výuky do 16:00 h. Provoz školní družiny bude zajištěn vychovatelkami podle nařízení vlády o nemísení kolektivů.

Školní jídelna je i nadále v provozu. Od 12. 4. budou žáci účastnící se prezenční výuky automaticky přihlášeni ke stravování. Odhlášky stravování během prezenční výuky zajišťuje zákonný zástupce u vedoucí ŠJ. Pokud by byl zájem i v týdnu, kdy nebudou žáci navštěvovat školu, musí se přihlásit, obědy lze vyzvedávat do nádob u okénka mimo budovu. Portál www.strava.cz je v provozu – objednávání a odhlašování probíhá 2 dny dopředu.

Žáci i zákonní zástupci se budou řídit pokyny třídního učitele při ranním příchodu do školy (čas a stanoviště pro jednotlivé třídy).

TESTOVÁNÍ PONDĚLÍ A ČTVRTEK

Třídní učitelé odvedou svou třídu do testovací místnosti, kde proběhne samoodběr podle metodiky MŠMT, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Při negativním výsledku žák zůstává ve škole. V případě pozitivního testu je informován zákonný zástupce, který v co nejkratší době vyzvedne dítě ze školy a kontaktuje odborného lékaře, který je odešle na RT-PCR testování. Jeho výsledky neprodleně nahlásí škole.

Začátek testování v hlavní budově 8:00 h a v Ruské ulici v 7:50 h.

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence jednoho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby. V tomto případě nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli. Tito rodiče a jejich děti budou mít vyhrazenu místnost v suterénu školy (čtenářský klub s vchodem z boku budovy od MŠ), kde bude za asistence určeného pracovníka probíhat postupné testování. Počítejte s větší časovou dotací podle počtu zájemců. Po testování odchází žák s rodičem před hlavní vchod budovy, kde vyčkají na výsledek testu, který jim bude oznámen pověřeným pracovníkem. Při negativním výsledku žák odchází samostatně do kmenové třídy. V případě pozitivního testu odchází domů a zákonní zástupci kontaktují odborného lékaře, který je odešle na RT-PCR testování. Jeho výsledky neprodleně nahlásí škole.


Změna samoodběrové testovací sady

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že od pondělí 26. 4. 2021 nám bude distribuován nový typ testování. Návod a instruktážní video na novou samoodběrovou testovací sadu na covid-19 značky SingClean přikládáme.

Video návod: www.goodtest.cz/videonavod


Jsme rádi, že jste navštívili stránky naší školy

21. základní škola Plzeň 21. základní škola má v současné době 812 žáků ve 33 třídách.

Škola má dlouhou, takřka čtyřicetiletou tradici ve výuce jazyků, která je pro nás prioritou, a i proto se náš školní vzdělávací program jmenuje "Brána jazyků otevřená". V současné době se vyučuje anglický jazyk 3x až 4x týdně, od 6. třídy navíc 3x až 4x týdně francouzský či německý jazyk, v 7. třídě nepovinně i ruský jazyk. Nabízíme rodilé mluvčí, partnerské školy v zahraničí, kurzy a zkoušky Cambridge nebo projekty E-Twinningu. Letos je poprvé nabízena žákům i bilingvní výuky pro dvě první třídy. Naše škola je členem Asociace cambridgeských škol v České republice. Jako přípravné středisko cambridgeských zkoušek vlastníme certifikát Cambridge Assessment English.

Samozřejmostí ve vybavení je PC učebna, nově zřízená jazyková laboratoř, cvičná kuchyňka, dílny, třída v přírodě, relaxační zahrada, ekologická laboratoř, 4 víceúčelová hřiště s umělým povrchem a atletickým oválem, dvě tělocvičny, všechny učebny vybavené počítači a většina z nich interaktivními tabulemi a obrazovkami pro zkvalitnění výuky na I. a II. stupni.

Žáci mohou využívat školní bufet i automat na studené nápoje.

K dispozici je pro Vás školní psycholog, logoped, speciální pedagog, výchovný poradce a preventista rizikového chování, kteří se starají o pozitivní klima ve třídách a spolupráci mezi žáky, učiteli a rodiči.

Pro více než 340 dětí školní družiny je k dispozici třináct oddělení. Jsme připraveni o Vaše děti se postarat ještě před začátkem školy v době 6:00 – 7:40, odpoledne pak od konce vyučování do 17:00 hod. V den řádných třídních aktivů máme provoz prodloužen až do 18:00 hod. Většina oddělení ŠD je umístěna v Ruské ulici v budově s novou přístavbou. Pro kvalitně strávený volný čas nabízíme 23 zájmových kroužků a také kluby, realizované z projektu Šablony II, pro další rozvoj nadání a talentu Vašich dětí v cizích jazycích, sportu, hudební, taneční, dramatické, vědecké nebo výtvarné výchově.

Chcete-li vědět více o naší činnosti, akcích, které podnikáme či budeme podnikat, o úspěších žáků v jazykových či jiných soutěžích nebo třeba o nabídce školní družiny a zájmových kroužků, listujte dále stránkami.

VÍTÁME VÁS.

Virtuální prohlídka školy


 

Proč se učit francouzštinu na naší škole?


 

Další videa o naší škole


 

 

 

Město Plzeň

Logo města Plzně

Kalendář

<<  Květen 2021  >>

PoÚtStČtSoNe
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2021 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek