21. ZŠ
Plzeň

Budoucí prvňáčci / Zápis do 1. tříd 5. a 6. dubna 2018 / Informace k zápisu

Informace k zápisu

Jak postupovat při registraci?

Registrovat se lze pouze v termínu od 1. 3. 2018 do 1. 4. 2018! Mimo tento termín je systém nefunkční.

Vyberte v menu heslo Budoucí prvňáčci / Zápis do 1. tříd 5. a 6. dubna 2018 / Přihláška do 1. třídy a registrace termínu

Pro žádosti o běžný zápis, odklad školní docházky i zápis po odkladu nebo žádost o předčasný nástup klikněte na odkaz
Přihláška do 1. třídy a registrace termínu

Otevře se Vám elektronická Přihláška do 1. ročníku ZŠ

Přihlášku vyplňte a pokračujte na výběr termínu stisknutím tlačítka "Potvrdit a přejít na výběr termínu". Po kliknutí se zobrazí možnosti výběru termínu a času samotného zápisu. Vámi obsazený termín se zabarví zeleně. Po zvolení volného termínu klikněte na tlačítko Dokončit registraci, čímž dojde k odeslání dat škole. Na e-mailovou adresu rodiče zadanou při registraci přijde po úspěšné registraci e-mail s potvrzením termínu a přiděleným registračním číslem přihlášky. Tato Přihláška je pouze pro vnitřní potřeby školy, není třeba ji vytisknout. Pořadníkové seznamy budou pro Vaši lepší orientaci vyvěšeny v den zápisu na příslušné místnosti.

Místnosti č. 110 a 114 jsou určeny pro běžný zápis všech dětí, kterým bude do 30. 8. 2018 šest let. Žádosti o odklady a žádosti o předčasný nástup a zároveň loňské udělené odklady pak proběhnou v místnosti č. 106.

Registraci lze zrušit a zvolit jiný volný termín nejpozději do 1. 4. 2018.

Vytištění a vyplnění formulářů k zápisu:

Pro urychlení samotného zápisu doporučujeme vyplnění a vytištění formulářů, které najdete v menu pod heslem On-line formuláře pro zápis do 1. třídy ke stažení.

Vyplněné formuláře pak jen předložíte ke kontrole u zápisu spolu s doklady totožnosti zákonných zástupců, rodným listem dítěte, u cizinců mimo EU dokladem o povolení k pobytu na území ČR.

Formuláře lze tedy:

  • vyplnit buď přímo v počítači, vytisknout a přinést k zápisu
  • vytisknout prázdné formuláře, čitelně vyplnit hůlkovým písmem a přinést k zápisu
  • nebo je možné formuláře vyzvednout v den zápisu ve škole u vrátnice a čitelně vyplnit hůlkovým písmem ještě před příchodem do zápisové místnosti

Jedná se o tyto nezbytné formuláře:

  • Žádost o přijetí,
  • Zápisový lístek
  • popř. Žádost o odklad nebo Žádost o předčasný nástup

Dále doporučujeme seznámení s obsahem dalších nezbytných formulářů, které jsou pouze ke čtení. Najdete je pod heslem Dokumenty pouze ke čtení. Tyto obdržíte přímo u zápisu.

Rodiče žáků, kteří nevyužijí možnosti elektronické registrace, upozorňujeme, že jejich dítě bude samozřejmě zapsáno, ale budou muset čekat do nejbližšího volného termínu ten den, popř. jim bude nabídnut volný termín následující den. Proto registraci doporučujeme.

Velmi se přimlouváme za přítomnost Vašeho dítěte u zápisu, jen tak můžeme zodpovědět časté dotazy týkající se připravenosti dítěte na povinnou školní docházku a doporučit případně další postup.

Zákonní zástupci, kteří uvažují u svého dítěte o odkladu školní docházky, by měli již u zápisu předložit zprávu s doporučením odkladu z příslušného školského poradenského zařízení a současně doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dva dokumenty jsou nezbytné pro udělení odkladu povinné školní docházky o 1 rok. Pokud je nebudou mít zákonní zástupci vyřízené, budou o ně muset zažádat dodatečně.

Děkujeme Vám za vstřícnost a spolupráci. Doufáme, že čas věnovaný vyplnění nezbytných formulářů Vám zkrátí dobu čekání na minimum a nám, učitelům, umožní déle a v klidu se věnovat Vašemu dítěti.

V případě nejasností Vám rádi poskytneme další informace a pomoc na tel. 378 028 442 nebo na e-mailové adrese pechovali@zs21.plzen-edu.cz.

Na Vašeho prvňáčka se těší kolektiv pedagogických pracovníků 21. ZŠ Plzeň.

20. 2. 2019

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Režim

Vstupy do tříd

Město Plzeň

Logo města Plzně

Kalendář

<<  Prosinec 2018  >>

PoÚtStČtSoNe
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2018 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek