21. ZŠ
Plzeň

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu. 21. základní škola Plzeň,
Slovanská alej 13,
příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Základní účel zřízení – poskytování základního vzdělávání
 
Hlavní činnost
- poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů
- zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně
- zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení
- zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy
- výchova a rozvoj talentované mládeže
 
Doplňková činnost
- zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy
- zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost
- zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro dospělé s tím, že nebude dotčena hlavní činnost
- pořádání kulturně-vzdělávacích a zábavných akcí, výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 
Zřizovatel – statutární město Plzeň
 
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
 
Zřizovací listina
3. Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení Kontakty
Zaměstnanci školy
5. Platby ZŠ a ŠD: 4833890237/0100
ŠJ: 4833900247/0100
6. Identifikační číslo školy (IČ) 66362521
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ66362521, škola není plátcem daně z přidané hodnoty.
8. Dokumenty Údaje o rozpočtu
ŠVP
Zřizovací listina
Příloha ke zřizovací listině Školské rady při 21. základní škole Plzeň
9. Žádosti o informace Místo a způsob podání
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání Kontakty
Zaměstnanci školy
11. Opravné prostředky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, žádosti o informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)
- poštou
- osobně
do 15 dnů ode dne doručení.
12. Formuláře Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele ZŠ, -stáhnout zde
Žádost o přijetí do ZŠ
Přihláška ke stravování
 
Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
 
Přijímání dětí k povinné školní docházce
Zápis do ZŠ
- Informace k zápisu 2022
- Formuláře pro zápis do 1. třídy ke stažení
- Dokumenty pouze ke čtení
14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
 
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění PŠD
 
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Licenční smlouvy, Výhradní licence Škola dosud neuzavřela žádnou licenční smlouvu
17. Výroční zpráva školy Výroční zpráva
18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

22. 02. 2023

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Město Plzeň

Logo města Plzně

Kalendář

<<  Únor 2023  >>

PoÚtStČtSoNe
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2023 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek