21. ZŠ
Plzeň

Školní poradenské pracoviště / Poradce pro volbu povolání

Výchovný poradce pro volbu povolání (kariérové poradenství)

Mgr. Hana Lukešová

Email: lukesovaha@zs21.plzen-edu.cz

Výchovný poradce pro volbu povolání:

 • poskytuje kariérové poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům (poradenská činnost v oblasti volby dalšího studia a povolání, informace o přijímacím řízení na SŠ a gymnázia, pomoc s vyplňováním přihlášek, sepsáním odvolání apod.)
 • spolupracuje s Informačním poradenským střediskem (IPS) Úřadu práce, zajišťuje skupinové návštěvy žáků v tomto středisku
 • spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), v případě zájmu zprostředkovává individuální diagnostiku profesních a vzdělávacích předpokladů v PPP
 • nabízí metodickou a informační podporu učitelům (zařazení témat týkajících se volby povolání do výuky, informace o přijímacím řízení na SŠ a gymnázia, pomoc s vyplňováním přihlášek a zápisových lístků apod.)

Přijímací řízení krok za krokem

Informace pro žáky 5., 7. a 9. ročníků a jejich rodiče:


Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2022/2023

Stále platí možnost podat 2 přihlášky v rámci prvního kola přijímacího řízení na 2 SŠ (případně na dva obory vzdělání na jedné škole).

Přihláška se vyplňuje na stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk). Tiskopisy jsou ke stažení níže. I v letošním školním roce proběhnou jednotné přijímací zkoušky.

Pořadí škol musí být na obou přihláškách totožné – jedná se o stejnopisy! Jednotných testů se uchazeč účastní v prvním termínu na první škole a v druhém termínu na druhé škole.

Lepší výsledek jednotlivých částí jednotných testů obdrží obě školy, na které se uchazeč hlásil. Jednotné testy jsou jedním z kritérií přijímacího řízení.

Bližší informace k jednotným testům najdete na
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska.

Jednotné testy se netýkají škol s talentovou zkouškou (mimo Gymnázia se sportovní přípravou) a učňovských oborů.


Termíny pro podání přihlášky v roce 2022/2023

1. do 30. listopadu 2022 pro obory s talentovou zkouškou (modrý podtisk)
2. do 1. března 2023 pro obory bez talentové zkoušky (růžový podtisk)
Přihláška je platná i v černobílém provedení.


Termíny přijímacího řízení

Obor vzdělání 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 13. 4. 2023 14. 4. 2023 10. 5. 2023 11. 5. 2023
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií 17. 4. 2023 18. 4. 2023 10. 5. 2023 11. 5. 2023
 

Tiskopisy přihlášek na SŠ

Níže se nacházejí aktuální formuláře přihlášek.

Vyberte si tiskopis dle ročníku. U žáků 9. a 7. ročníků je třeba přihlédnout také k tomu, jestli se učí německý jazyk (NJ) či francouzský jazyk (FJ). Zvlášť je přiložen také tiskopis přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou.

Přihlášku je nutné vytisknout oboustranně na 1 list! Přihláška je platná i v černobílém provedení.

Užitečné rady najdete zde:

 

 • Přihláška na střední školu - 9. ročník NJ - PDF | XLSX
 • Přihláška na střední školu - 9. ročník FJ - PDF | XLSX
 • PPřihláška na víceletá gymnázia - 7. ročník NJ - PDF | XLSX
 • Přihláška na víceletá gymnázia - 7. ročník FJ - PDF | XLSX
 • Přihláška na víceletá gymnázia - 5. ročník - PDF | XLSX
 • Přihláška na střední školu s talentovou zkouškou - 9. ročník NJ - PDF | XLSX
 • Přihláška na střední školu s talentovou zkouškou - 9. ročník FJ - PDF | XLSX
 • Přední strana přihlášky - PDF

Užitečné odkazy na webové stránky:

Výběr škol a oborů

Další užitečné odkazy

Volba povolání, testy osobnosti


Přehled výsledků přijímacích řízení


Odvolání proti nepřijetí na SŠ

Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Podrobnější informace a vzor odvolání ke stažení zde.


Další kola přijímacího řízení

Ředitelé SŠ mohou k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Přihláška se vyplňuje stejným způsobem jako v kole prvním. Počet přihlášek není omezen. Sledujte nabídky volných míst na webových stránkách Plzeňského kraje nebo přímo na stránkách škol.

http://kevis.plzensky-kraj.cz/doprava/skoly_2022.php


Chcete se dozvědět více o nějaké profesi?

Zajímá Vás...

 • Co dělá hrázný?
 • Kolik si vydělá kuchař?
 • Jaké vzdělání má mít překladatel?

"Proklepněte" si svoji vysněnou profesi v katalogu Národní soustavy povolání: http://katalog.nsp.cz/uvod.aspx


Nedostalo se vaše dítě na víceleté gymnázium? Není proč zoufat - čtětě dál!

Rodina a škola - květen 2012, č. 5, autor: Šárka Eisová


Smysl jednotných přijímacích zkoušek

Učitelské noviny – květen 2019, č. 20, autor: Petr Husník


Účast v projektech podporujících technické vzdělávání

Naše škola je v současné době zapojena do dvou projektů zaměřených na propojení vzdělávání s přípravou na budoucí studium a zaměstnání.

Jedním z nich je projekt PROSIT, kterého se účastníme společně s dalšími čtrnácti základními školami. Jedná se o dvouletý projekt, v rámci něhož 8. ročníky navštíví vždy jednu ze čtyř místních firem - Čistá Plzeň, Vodárna Plzeň, Teplárna Plzeň a Plzeňské městské dopravní podniky. Při exkurzi se seznámí s provozem dané firmy a čekají je praktické ukázky.

Druhý projekt s názvem Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, realizovaný Plzeňským krajem, je tříletý a jeho cílem je posílit zájem žáků o polytechnické vzdělávání. Spolupracujeme v něm se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou, která je jedním ze 14 hlavních partnerských středních škol projektu. V rámci tohoto projektu jsou žákům 2. stupně nabízeny kroužky (např. kroužek robotiky, programování, otevřeného HW a počítačové bezpečnosti), polytechnické exkurze a projektové dny zaměřené na polytechnické vzdělávání a matematickou gramotnost.

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

22. 02. 2023

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Město Plzeň

Logo města Plzně

Kalendář

<<  Únor 2023  >>

PoÚtStČtSoNe
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2023 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek