21. ZŠ
Plzeň

Výuka jazyků / Německý jazyk

Německý jazyk

NJ se na naší škole vyučuje jako druhý cizí jazyk od šestého ročníku. Žáci pracují s učebnicemi Wir 1-2, jež jsou koncipovány podle Rámcového vzdělávacího programu a odpovídají jazykovým úrovním A1, A2 Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

V hodinách NJ rovněž pracujeme s dalšími doplňkovými materiály.

V učebně němčiny je instalována interaktivní tabule, díky níž je možno pracovat s digitálními učebními materiály.

Žáci mají možnost navštěvovat odpolední hodiny konverzace v NJ pod vedením rodilého mluvčího. Do hodin německého jazyka dochází 1x za 14 dní lektorka, rovněž rodilá mluvčí. Možnost konverzace v cizím jazyce je pro žáky jedním z nejefektivnějších způsobů osvojování jazykových dovedností.

Pravidelně se účastníme konverzačních i jiných soutěží s jazykovou tematikou, soutěže Ars poeticae, Dne otevřených dveří a dalších akcí školy. V jazykových soutěžích vždy dosahujeme velmi dobrých výsledků.

Pořádáme rovněž studijně - poznávací zájezdy do německy mluvících zemí. Ve školním roce 2013 - 2014 plánujeme zájezd do Rakouska: Vídeň a okolí.

Spolupracujeme s partnerskou školou Jenaplanschule v německém Markersbachu. Vytváříme společné projekty, dopisujeme si a každoročně pořádáme setkání žáků.

Pro žáky je velkou motivací ke studiu již samotné sousedství ČR s Německem a Rakouskem a dále i fakt, že znalost NJ se velmi často vyskytuje jako požadavek v nabídkách zaměstnání v Plzeňském regionu.

20. 2. 2019

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Režim

Vstupy do tříd

Město Plzeň

Logo města Plzně

Kalendář

<<  Prosinec 2018  >>

PoÚtStČtSoNe
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2018 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek