21. ZŠ
Plzeň

Výuka jazyků / Koncepce výuky

Koncepce výuky

Naše cíle

21. ZŠ Plzeň je školou s rozšířenou výukou jazyků - angličtiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny. Tradicí výuky cizích jazyků se pyšníme již více než 35 let.

Naši žáci se vzdělávají podle tří základních vyučovacích programů:

  • Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
  • Základní škola podle učebního plánu klasické základní školy
  • Od školního roku 2007/2008 pracují třídy 1. a 6. ročníku podle Školního vzdělávacího programu "Brána jazyků otevřená", ve školním roce 2008/2009 pracovaly dle tohoto programu třídy 1. a 2. ročníku na prvním a 6. a 7. ročníku na druhém stupni, v letošním školním roce 2009/2010 pracují dle ŠVP třídy 1., 2. a 3. ročníku prvního stupně a 6., 7. a 8. ročníku druhého stupně.

Škola je moderně vybavena. Vedle tříd pro běžnou výuku využívají žáci i mnoha odborných učeben - např. jazykových, učebny chemie, fyziky, přírodopisu, v neposlední řadě i nadstandardně vybavené učebny výpočetní techniky. Škola dále nabízí dvě tělocvičny, malou posilovnu, nově zrekonstruované školní hřiště s moderně upravenými povrchy a umělým osvětlením, školní dílnu, družinu, školní klub s širokou nabídkou volnočasových aktivit, jídelnu, bufet a dokonce i relaxační zahradu s možností výuky v přírodě, na jejíž realizaci se podíleli nejen zapálení pedagogové naší školy, ale i sami žáci a někteří rodiče.

Naším cílem je kvalitní a systematická příprava žáků pro život, motivace pro další vzdělávání, v oblasti jazykové chceme naučit naše žáky živě komunikovat v běžných životních situacích a to nejméně ve dvou cizích jazycích. Snažíme se, aby žáci chodili do své školy rádi, vnímali ji jako školu otevřenou moderním metodám a trendům, vnímající a přijímající jejich myšlenky a podněty, školu zdravou, fungující, inspirující.

Výuka cizích jazyků - základní informace

Již od prvního ročníku se žáci v rámci povinné výuky učí anglickému jazyku. Výuka v prvních a druhých ročnících probíhá 4x týdně po dobu 20 minut, v dalších ročnících pak 3 - 4x týdně po dobu 45 minut.

Druhý cizí jazyk - francouzština nebo němčina - se u nás vyučuje od 6. ročníku. V 7. ročníku pak mají žáci možnost rozšířit si své jazykové dovednosti v rámci nepovinného předmětu ruský jazyk.

Žáci se jazykům učí ve skupinách pod vedením zkušených aprobovaných učitelů. Samozřejmostí jsou moderně vybavené jazykové učebny, výuka zařazující učební metody klasické i aktivizační, práce s nejnovějšími učebnicemi, jejichž tematické celky rozvíjejí všechny komunikativní řečové dovednosti žáků a jež odpovídají požadavkům kladeným na jazykové vzdělávání dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Snažíme se žáky naučit nejen znalostem jazyka jako takového, ale při výuce klademe důraz také na utváření určitého povědomí o zemích, jež daným cizím jazykem hovoří, jejich životním stylu, kultuře, historii i současnosti.

Novinkou pro nás nejsou ani cizojazyčné projekty různého rozsahu i obtížnosti, práce s Evropským jazykovým portfoliem, vlastní poetická tvorba v cizích jazycích apod.

Naši žáci se pravidelně zúčastňují konverzačních i jiných soutěží s jazykovou tematikou, v nichž dosahují vynikajících výsledků. Podrobnosti o jednotlivých soutěžích je možné si přečíst ve Výročních zprávách školy za konkrétní školní rok – viz. rubrika Ke stažení v nabídce hlavního menu.

Škola rovněž spolupracuje s odbornými institucemi - např. s Britskou radou či s Alliance francaise.

Každoročně také pořádáme studijně - poznávací zájezdy do zemí, jejichž jazykům se naši žáci učí. Tato tradice má u nás dobrý zvuk a škola v ní hodlá pokračovat i v budoucnu.

Město Plzeň

Logo města Plzně

Kalendář

<<  Červenec 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Jídelníček

Žádný jídelníček.

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2020 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek