21. ZŠ
Plzeň

Výuka jazyků / Francouzský jazyk

Francouzský jazyk

FJ se na naší škole vyučuje jako povinný 2. cizí jazyk od 6. – 9. ročníku. Časová dotace je 4 vyuč. hodiny v 6. ročníku a 3 vyuč. hodiny v 7. – 9. ročníku.

Jedna jazyková skupina čítá zhruba 10 – 16 žáků, což umožňuje vyučujícím přistupovat k dětem individuálněji.

Výuka probíhá v moderně zařízených učebnách, vybavených audio-vizuální technikou. Od školního roku 2019/2020 máme nově k dispozici i jazykovou laboratoř.

Ve všech ročnících pracujeme s moderními učebnicemi Le français entre nous plus 1, 2 (nakl. Fraus). Výhodou je mj. dvojjazyčnost (jsou psané v ČJ i FJ), což žákům znatelně usnadňuje porozumění.

Na konci 9. ročníku by jazykové dovednosti žáků měly odpovídat úrovni A2 dle požadavků na jazykové vzdělávání definovaných Společným evropským referenčním rámcem (SERR) pro cizí jazyky.

Návaznost výuky FJ po ukončení ZŠ je zajištěna např. formou odpoledních kurzů na KCV JŠ Plzeň či na Alliance française de Plzeň.

Velmi pozitivně shledáváme fakt, že někteří naši bývalí žáci odjíždějí již coby studenti SŠ či VŠ na dlouhodobé (i roční) studijní pobyty a stáže do Francie a francouzskému jazyku se dále věnují.

Vyučující fr. jazyka jsou plně aprobované a dále se průběžně vzdělávají.

V hodinách FJ využíváme různých organizačních forem i vyučovacích metod práce včetně těch aktivizačních (hry, soutěže, zpěv, tanec apod.), výjimkou není ani dramatizace, skupinová práce, projektové vyučování, práce s digitálními technologiemi, interaktivními tabulemi, pear-teaching apod.

Naši žáci se pravidelně zúčastňují akcí i soutěží s cizojazyčnou tematikou pořádaných např. nakladatelstvím Fraus, dále akcí Eurocentra Plzeň např. u příležitosti Evropského dne jazyků, soutěže Ars poeticae v kategorii překladů, recitace i dramatizace ve FJ, konverzační soutěže, výtvarných soutěží s frankofonní tematikou, Dne otevřených dveří 21. ZŠ Plzeň atd. Dosahujeme vždy velmi dobrých výsledků.

Spolupracujeme také s Románskou knihovnou při Státní vědecké knihovně města Plzně, s Alliance française de Plzeň, Krajským centrem vzdělávání a jazykovou školou Plzeň, vydavatelstvím Fraus, cestovní kanceláří Protravel Plzeň atd.

Pravidelně pořádáme studijně – poznávací zájezdy do Francie, jež mají na naší škole dlouhou tradici a mezi žáky se těší velké oblibě. Poslední – v pořadí již jedenáctý zájezd proběhl na jaře 2019 a to do Alsaska. Zájezd naplánovaný na jaro 2020 do Provence jsme bohužel byli nuceni zrušit s ohledem na bezpečnostní a hygienickou situaci v Evropě.

Město Plzeň

Logo města Plzně

Kalendář

<<  Květen 2022  >>

PoÚtStČtSoNe
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2022 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek