21. ZŠ
Plzeň

Výuka jazyků / Francouzský jazyk

Francouzský jazyk

FJ se na naší škole vyučuje jako povinný 2. cizí jazyk od 6. do 9. ročníku. Časová dotace je 4 vyuč. hodiny v 6. ročníku a 3 vyuč. hodiny v 7. – 9. ročníku.

Jedna jazyková skupina čítá zhruba 10 – 16 žáků, což umožňuje individuálnější přístup vyučujících k dětem.

Ve všech ročnících pracujeme s moderními učebnicemi Le français entre nous 1, 2 (nakl. Fraus). V letošním školním roce 2018/2019 přechází 6. a 8. ročník na inovovanou verzi Le français entre nous plus 1, 2. Výhodou obou vydání je mj. dvojjazyčnost (jsou psané v ČJ i FJ), což žákům znatelně usnadňuje porozumění.

Na konci 9. ročníku by jazykové dovednosti žáků měly odpovídat úrovni A2 dle požadavků na jazykové vzdělávání definovaných Společným evropským referenčním rámcem pro cizí jazyky.

Vyučující fr. jazyka jsou plně aprobované a dále se průběžně vzdělávají.

V hodinách FJ využíváme různých organizačních forem i vyučovacích metod práce včetně těch aktivizačních (hry, soutěže, zpěv, tanec apod.), výjimkou není ani dramatizace, skupinová práce, projektové vyučování, práce s interaktivními tabulemi apod.

Naši žáci se pravidelně zúčastňují akcí i soutěží s cizojazyčnou tematikou pořádaných např. nakladatelstvím Fraus, dále soutěže Ars poeticae v kategorii překladů, recitace i dramatizace ve FJ, konverzační soutěže, výtvarných soutěží s frankofonní tematikou, Dne otevřených dveří 21. ZŠ Plzeň atd. Dosahujeme vždy velmi dobrých výsledků.

Pravidelně a dlouhodobě spolupracujeme s Románskou knihovnou při Státní vědecké knihovně města Plzně, s Alliance française de Plzeň, Krajským centrem vzdělávání a jazykovou školou Plzeň, vydavatelstvím Fraus, cestovní kanceláří Protravel Plzeň atd.

Pravidelně pořádáme studijně – poznávací zájezdy do Francie, jež mají na naší škole dlouhou tradici a mezi žáky se těší velké oblibě. Poslední – v pořadí již desátý zájezd proběhl v květnu 2018 a to do Paříže, regionu Pays de la Loire a k pobřeží Atlantického oceánu.

Návaznost výuky FJ po ukončení ZŠ je zajištěna např. formou odpoledních kurzů na KCV JŠ Plzeň či na Alliance française, kde mají žáci mj. možnost složení mezinárodně platných zkoušek DELF.

Máme rovněž radost z toho, že v posledních letech počet žáků studujících FJ na naší škole narůstá, krom 9. ročníku máme ve všech ostatních 2 paralelní skupiny. Pozitivní je také fakt, že naši bývalí žáci odjíždějí již coby studenti SŠ či VŠ na dlouhodobé (i roční) studijní pobyty a stáže do Francie a francouzskému jazyku se věnují i po ukončení ZŠ.

Město Plzeň

Logo města Plzně

Kalendář

<<  Srpen 2019  >>

PoÚtStČtSoNe
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Jídelníček

Žádný jídelníček.

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2019 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek