21. ZŠ
Plzeň

Výuka jazyků / Francouzský jazyk

Francouzský jazyk

FJ se na naší škole vyučuje jako povinný 2. cizí jazyk od 6. ročníku. Počet žáků v 1 jazykové skupině je cca do 15 žáků, což umožňuje individuálnější přístup k žákům ze strany vyučujících.

Ve všech ročnících (tedy v 6. – 9.) pracujeme s moderními učebnicemi Le français entre nous 1, 2 (nakl. Fraus).

Na konci 9. ročníku by jazykové dovednosti žáků měly odpovídat úrovni A2 dle požadavků na jazykové vzdělávání definovaných Společným evropským referenčním rámcem pro cizí jazyky.

Vyučující fr. jazyka jsou plně aprobované a dále se průběžně vzdělávají.

V hodinách FJ využíváme různých organizačních forem i vyučovacích metod práce včetně aktivizačních metod (hry, soutěže, zpěv, tanec apod.), výjimkou není ani dramatizace, skupinová práce, projektové vyučování, práce s interaktivními tabulemi apod.

Naši žáci se pravidelně zúčastňují soutěže Ars poeticae v kategorii překladů, recitace i dramatizace ve FJ, dále konverzační soutěže, výtvarných soutěží s frankofonní tematikou, Dne otevřených dveří i dalších akcí pořádaných nejen školou. V soutěžích zaměřených na francouzský jazyk dosahujeme vždy velmi dobrých výsledků.

Pravidelně pořádáme studijně – poznávací zájezdy do Francie, jež mají na naší škole dlouhou tradici a mezi žáky se těší velké oblibě. Zatím poslední (v pořadí již 9. studijně-poznávací) zájezd proběhl v květnu 2016 a to do fr. regionu Provence.

Návaznost výuky FJ po ukončení ZŠ je zajištěna např. formou odpoledních kurzů na KCV JŠ Plzeň či na Alliance française, kde mají žáci mj. i možnost složení mezinárodně platných zkoušek DELF. S oběma těmito institucemi rovněž pravidelně a dlouhodobě spolupracujeme.

Kalendář

<<  Srpen 2017  >>

PoÚtStČtSoNe
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Jídelníček

Žádný jídelníček.

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2017 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek