21. ZŠ
Plzeň

Projekty / Ekologické projekty / Ekologická laboratoř

Ekologická laboratoř

Ekologická laboratoř

Cíle projektu

 • vybudovat a vybavit "ekologickou laboratoř", pracovnu v terénu na školním pozemku, kde budou děti pravidelně sledovat základní děje v okolí, v přírodě během celého roku, zaznamenávat údaje, poznatky využívat při hodinách prvouky, přírodovědy, přírodopisu a ekologie, pracovnu, kde bude možné provádět jednoduché experimenty a pozorování přírodnin a přírodních jevů
 • společně s dětmi ze školy dokončit "třídu v přírodě" (informační tabule v terénu, stojan na ukázky přírodnin, výsadba původních druhů pro určování)
 • třída a zahrada je místem pro vzdělávací, pracovní a zájmové aktivity žáků školy – možnost učení, relaxace, doplňující aktivity vzdělávání ve škole (alternativní metody), péče o zahradu (byliny, keře a stromy), místo setkávání se
 • důležitým cílem je opět osobní aktivita dětí (plánování, návrhy, zajištění a opracování materiálu, samotná práce např. při budování meteorologické budky, krmítka, budek pro ptáky)
 • aktivita dětí – zrealizovat pracovní aktivity, které zvládneme vlastními silami (úprava materiálu, výroba jednotlivých prvků ekologické laboratoře, úprava pozemku), využití času v hodinách přírodopisu, přírodovědy, pěstitelských prací, kdy cílem je naučit děti bezpečně zacházet s nářadím a dostupným materiálem (hoblování, pilování, broušení, lakování, vrtání, šroubování...) pod dohledem odpovědné osoby

Stručný popis

Nápad vybudovat "ekologickou laboratoř" vznikl na základě aktivity oddělení školní družiny (projekt Ozón), tříd 1. a 2. stupně, co by děti chtěly ve škole změnit, zlepšit. Od počátku je hlavním cílem osobní aktivita našich žáků, podpora skupinových řešení projektu a zapojování širší veřejnosti. Např. oslovení rodičů, kteří budou pomáhat při samotné úpravě pozemku, také dobrovolníků, spolupráce firem – dárci materiálu, finančních prostředků.

Úprava školního pozemku bude probíhat postupně v několika etapách během celého školního roku.

Předmětem projektu je vybudování a zajištění provozu "ekologické laboratoře" a realizace aktivit zaměřených na environmentální výchovu a vzdělávání žáků, učitelů a rodičů 21.ZŠ v Plzni, Slovanská alej 13. Tento projekt má přímou návaznost na projekt vybudování třídy v přírodě a relaxační zahrady na pozemku naší školy (projekt byl podpořen Nadačním fondem Zelený poklad ve školním roce 2004/2005). Tyto prostory přináležející škole jsou bezbariérové a poskytují možnost pro pravidelné pedagogické činnosti zaměřené na ekologii.

Očekávané výstupy a výsledky

 1. Sledování počasí – meteorologická budka
  Pozorování meteorologických jevů, zhotovení meteorologické budky, výroba meteorologických přístrojů, vlhkoměru, srážkoměru – využití poznatků ze školního projektu Ozón 2005 a výsledků měření v letošním školním projektu Ozón 2006 (spolupráce se sdružením Tereza Praha).
 2. Pozorování vodního ekosystému – jezírko
  Dosázení vodních rostlin a péče o vodní živočichy - ukázka vodního ekosystému, vytváření fotodokumentace, pravidelné sledování.
 3. Vnímání přírody smysly – prožitková ekologická stezka
  Vybudovat pocitovou stezku s využitím přírodnin různých tvarů a struktury (místo v zahradě, kde budou soustředěny kusy kamenů, dřev a dalších přírodních materiálů), kde se děti budou moci volně pohybovat a přírodniny poznávat smysly jako zrak, hmat, čich – umožnit dětem co nejintenzivnější smyslové vnímání přírody.
 4. Odpady – seznámení s jejich rozkladem viz vybudování hřbitova odpadků a kompostu názornou metodou přiblížit dětem, jak dlouho trvá přírodě, než se odpadky rozloží na malé části, zhotovení klasického kompostu , ukázka využití organického odpadu, zhotovení informačních cedulí přímo v zahradě – odpadní, přírodní materiál.
 5. Budování kladného vztahu ke zvířatům a našemu životnímu prostředí – aktivity směřující k objevování hodnot v přírodě, zpracovávání témat ochrany přírody, dokumentace, literatura, možnost pořízení pracovních listů od organizací jako sdružení Tereza, Ametyst, atd. – cílem je dětmi vytvořený pracovní sešit doplňující naše aktivity.
 6. Živá lékárna – záhon s léčivými rostlinami, nákup sazenic, semínek, zavedení záhonu, odborná literatura, výroba keramických destiček s názvem léčivé rostliny.
 7. Naučná stezka – výroba naučných tabulí z přírodních materiálů k jednotlivým ekosystémům, odpadům, meteorologické budce.
 8. Skalka pro suchomilné rostliny – cílem je vybudování stanoviště pro rostliny přizpůsobené ztíženým životním podmínkám, přiblížení života a prostředí.

Město Plzeň

Logo města Plzně

Kalendář

<<  Leden 2023  >>

PoÚtStČtSoNe
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Jídelníček

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2023 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek