21. ZŠ
Plzeň

Školní poradenské pracoviště / Poradce pro volbu povolání

Výchovný poradce pro volbu povolání (kariérové poradenství)

S platností od 22. 3. 2018 přebírá výchovné poradenství Mgr. Andrea Běhounková. Konzultace po předchozí emailové dohodě na behounkovaan@zs21.plzen-edu.cz.

Mgr. Andrea Běhounková

Email: behounkovaan@zs21.plzen-edu.cz

Výchovný poradce pro volbu povolání:

 • poskytuje kariérové poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům (poradenská činnost v oblasti volby dalšího studia a povolání, informace o přijímacím řízení na SŠ a gymnázia, pomoc s vyplňováním přihlášek, sepsáním odvolání apod.)
 • spolupracuje s Informačním poradenským střediskem (IPS) Úřadu práce, zajišťuje skupinové návštěvy žáků v tomto středisku
 • spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), v případě zájmu zprostředkovává individuální diagnostiku profesních a vzdělávacích předpokladů v PPP
 • nabízí metodickou a informační podporu učitelům (zařazení témat týkajících se volby povolání do výuky, informace o přijímacím řízení na SŠ a gymnázia, pomoc s vyplňováním přihlášek a zápisových lístků apod.)

Přijímací řízení krok za krokem

Informace pro žáky 5., 7. a 9. ročníků a jejich rodiče:


Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020

Stále platí možnost podat 2 přihlášky v rámci prvního kola přijímacího řízení na 2 SŠ (případně na dva obory vzdělání na jedné škole).

Přihláška se vyplňuje na stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk). Tiskopisy jsou ke stažení níže. I v letošním školním roce proběhnou jednotné přijímací zkoušky.

Jednotné testy se uskuteční v termínu:

Studium 1. řádný termín 2. řádný termín Náhradní termín testů
Čtyřleté 14. 4. 2020 15. 4. 2020 13. a 14. 5. 2020
Šestileté a osmileté 16. 4. 2020 17. 4. 2020 13. a 14. 5. 2020
 

Pořadí škol musí být na obou přihláškách totožné – jedná se o stejnopisy! Jednotných testů se uchazeč účastní v prvním termínu na první škole a v druhém termínu na druhé škole.

Lepší výsledek jednotlivých částí jednotných testů obdrží obě školy, na které se uchazeč hlásil. Jednotné testy jsou jedním z kritérií přijímacího řízení. SŠ jim v přijímacím řízení přikládají váhu minimálně 60 %, obor Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %.

Bližší informace k jednotným testům najdete na
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/zakladni-informace.

Jednotné testy se netýkají škol s talentovou zkouškou (mimo Gymnázia se sportovní přípravou) a učňovských oborů.


Tiskopisy přihlášek na SŠ

Níže se nacházejí aktuální formuláře přihlášek.

Vyberte si tiskopis dle ročníku. U žáků 9. a 7. ročníků je třeba přihlédnout také k tomu, jestli se učí německý jazyk (NJ) či francouzský jazyk (FJ). Zvlášť je přiložen také tiskopis přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou.

Přihlášku je nutné vytisknout oboustranně na 1 list! Přihláška je platná i v černobílém provedení.

Užitečné rady najdete zde:

 


Užitečné odkazy na webové stránky:

Projekt "Správná volba" – vyber si pro sebe: tu nej školu, tu nej profesi
po základní škole:
www.studujvpk.cz

Nový internetový portál "Studuj v Plzeňském kraji" informuje o možnostech studia v Plzeňském kraji.

Portál je členěn do čtyř sekcí:

 • "Jak se rozhodnout?" – sebepoznání
 • "Kam po základce?" – nabídka středních škol
 • "Kam po střední?" – vstup do zaměstnání, další možnosti studia
 • "Jak uspět v práci?" – povolání a trh práce

Pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy nabízí také portál www.infoabsolvent.czstřední školy a obory vzdělání v celé ČR

www.technikaaremeslo.cz – přehled jednotlivých technických škol (středních odborných škol a středních odborných učilišť) a jejich studijních oborů v Plzeňském kraji


Odvolání proti nepřijetí na SŠ

Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Podrobnější informace a vzor odvolání ke stažení zde.


Další kola přijímacího řízení

Ředitelé SŠ mohou k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Přihláška se vyplňuje stejným způsobem jako v kole prvním. Počet přihlášek není omezen. Sledujte nabídky volných míst na webových stránkách Plzeňského kraje nebo přímo na stránkách škol.

http://kevis.plzensky-kraj.cz/doprava/skoly_2020.php


Chcete se dozvědět více o nějaké profesi?

Zajímá Vás...

 • Co dělá hrázný?
 • Kolik si vydělá kuchař?
 • Jaké vzdělání má mít překladatel?

"Proklepněte" si svoji vysněnou profesi v katalogu Národní soustavy povolání: http://katalog.nsp.cz/uvod.aspx


Nedostalo se vaše dítě na víceleté gymnázium? Není proč zoufat - čtětě dál!

Rodina a škola - květen 2012, č. 5, autor: Šárka Eisová


Smysl jednotných přijímacích zkoušek

Učitelské noviny – květen 2019, č. 20, autor: Petr Husník


Přehled výsledků přijímacích řízení


Výchova k občanství - 9. ročník


Účast v projektech podporujících technické vzdělávání

Naše škola je v současné době zapojena do dvou projektů zaměřených na propojení vzdělávání s přípravou na budoucí studium a zaměstnání.

Jedním z nich je projekt PROSIT, kterého se účastníme společně s dalšími čtrnácti základními školami. Jedná se o dvouletý projekt, v rámci něhož 8. ročníky navštíví vždy jednu ze čtyř místních firem - Čistá Plzeň, Vodárna Plzeň, Teplárna Plzeň a Plzeňské městské dopravní podniky. Při exkurzi se seznámí s provozem dané firmy a čekají je praktické ukázky.

Druhý projekt s názvem Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, realizovaný Plzeňským krajem, je tříletý a jeho cílem je posílit zájem žáků o polytechnické vzdělávání. Spolupracujeme v něm se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou, která je jedním ze 14 hlavních partnerských středních škol projektu. V rámci tohoto projektu jsou žákům 2. stupně nabízeny kroužky (např. kroužek robotiky, programování, otevřeného HW a počítačové bezpečnosti), polytechnické exkurze a projektové dny zaměřené na polytechnické vzdělávání a matematickou gramotnost.

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

Město Plzeň

Logo města Plzně

Kalendář

<<  Září 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Jídelníček

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2020 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek